Sluiting café in Diepestraat wegens druggebruik en overlast

Donderdag 28 maart 2024

De burgemeester besliste om een café in de Diepestraat te sluiten wegens druggebruik en overlast. Het café blijft voor twee weken dicht, vanaf maandag 15 april tot en met zondag 28 april.

In de periode van 1 juni 2023 tot en met 14 februari 2024 werd de politie in het kader van meerdere gecoördineerde acties georiënteerd naar de Diepestraat, Sint-Elisabethstraat, Korte Zavelstraat en de onmiddellijke omgeving errond. Deze omgeving wordt al enige tijd geteisterd door verstoringen van de openbare orde. Het gaat onder meer over druggerelateerde criminaliteit die zich uit in de verkoop en het gebruik van verdovende middelen en het typische rondhanggedrag van gebruikers die op zoek zijn naar verdovende middelen. Ook andere gevallen van overlast zoals nachtlawaai, diefstallen, beschadigingen en sluikstort werden vastgesteld. Verder vinden er vaak vechtpartijen plaats die eveneens gelinkt kunnen worden aan druggerelateerde criminaliteit. Voorts merkt de politie een toename op van vaststellingen van illegaal in het land verblijvende vreemdelingen die vaak betrokken zijn bij deze feiten. Dit creëert een hoog onveiligheidsgevoel bij de burger, terwijl de Diepestraat een drukke verbindingsstraat is met winkels en horeca en waarbij er zich in de onmiddellijke omgeving een lagere school en een speelplein bevinden.

Voor het café gevestigd in de Diepestraat 55 werden op korte termijn meerdere vaststellingen en meldingen genoteerd rond (druggerelateerde) overlast en verstoringen van de openbare orde. Zo vonden er verschillende vechtpartijen plaats in en rond het café en wordt de buurt geconfronteerd met nachtlawaai afkomstig van klanten die voor het café staan. Enkele maanden geleden nog alarmeerde de uitbaatster zelf de politie omdat haar klanten verdovende middelen in het café gebruikten en het café niet wilden verlaten.

Het café is zeer gevoelig voor overlast. Dit komt onder andere door de specifieke ligging van het café in een buurt die al jaren kampt met zware overlast. Daarbij zorgt de indeling van het interieur van het café ervoor dat klanten anoniem kunnen blijven. Zo is er een rookruimte achteraan die niet zichtbaar is vanop de openbare weg. Deze factoren maken dat het café een bepaald type van klanten aantrekt, zoals illegalen en criminelen.

Om de rust in de onmiddellijke omgeving te doen wederkeren, is beslist om het café te sluiten gedurende een periode van 2 weken, vanaf maandag 15 april tot en met zondag 28 april.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van de stad. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom besliste de burgemeester om het café, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.