Schorsing uitbatingsvergunning shishabar Verschansingstraat

Het college besliste om de uitbatingsvergunning van een shishabar in de Verschansingstraat te schorsen voor een periode van minstens vier maanden.

Het stadsbestuur wil het signaal geven dat de voorschriften in het politiereglement uitbatingsvergunning en de politiecodex steeds strikt moeten worden nageleefd. Anders loopt een zaakvoerder na waarschuwingen kans op een schorsing of intrekking van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke sluiting van de inrichting.

Opeenvolgende inbreuken

Bij verschillende controles in een shishabar in de Verschansingstraat werden meerdere inbreuken vastgesteld zoals zwartwerk, het niet naleven van de geldende coronaregels en het niet zichtbaar uithangen van de uitbatingsvergunning. Al deze vaststellingen leidden tot een negatief moraliteitsadvies en een negatief advies naar aanleiding van het uitgevoerde financieel onderzoek.

Uit deze vaststellingen blijkt dat de bestuurder het niet nauw neemt met de regels om een shishabar uit te baten, en weigert om een gezonde bedrijfsvoering en een correcte boekhouding toe te passen. Ondanks herhaalde waarschuwingen en ondanks een eerdere schorsing en intrekking van de vergunning, voldoet de uitbating nog altijd niet aan de geldende regelgeving en gedraagt de uitbater zich niet verantwoordelijk.

Tijdelijke intrekking

De zaak kent sinds kort een nieuwe bestuurder, die ook een deel van de aandelen overnam. Hoewel alle inbreuken en gebreken in de bedrijfsvoering volgens de huidige uitbater volledig te wijten zijn aan de vorige bestuurder, blijft deze laatste tot op heden betrokken bij de uitbating. De omvang, de ernst en het weerkerend karakter van de begane inbreuken rechtvaardigen dan ook een schorsing van de uitbatingsvergunning voor een periode van minstens vier maanden vanaf betekening.

Tijdens deze periode kunnen de nodige initiatieven genomen worden om de bedrijfsvoering in regel te stellen en zich volledig los te maken van de vorige bestuurder. De schorsing blijft gelden, ook na de vooropgestelde termijn van vier maanden, zolang de vorige bestuurder juridisch of feitelijk bij de uitbating betrokken blijft. De schorsing verbiedt het aanbieden van shisha, maar verhindert niet dat er andere activiteiten, zoals het aanbieden van dranken of voeding bijvoorbeeld, kunnen plaatsvinden in de inrichting tijdens deze periode.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.