Schoolstraat als proefproject in Grotebeerstraat en Van Steenlandstraat

De Grotebeerstraat in Zurenborg en de Van Steenlandstraat in Deurne-Zuid worden als proefproject een schoolstraat, vanaf respectievelijk half maart en half april. Het doel is om de verkeersveiligheid aan de aanwezige scholen te verhogen.

Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of vrijwilliger bij het begin en einde van de schooldag een (deel van de) straat een tijdlang af. Voetgangers, steppers en fietsers kunnen dat gedeelte nog wel in, maar gemotoriseerd verkeer wordt geweerd.

Twee proefprojecten schoolstraten voor basisscholen

De Grotebeerstraat in Zurenborg heeft eenrichtingsverkeer. Ze wordt vanaf 13 maart afgesloten aan haar begin, ter hoogte van de Arendstraat. De schoolstraat loopt tot aan de Kleinebeerstraat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.55 tot 8.30 uur en van 15.10 tot 15.40 uur. Op woensdag tussen 7.55 en 8.30 uur en tussen 11.55 en 12.25 uur.

Een stuk van het Deurnese deel van de Van Steenlandstraat wordt vanaf 17 april afgesloten, tussen de Herrystraat en de Van Lissumstraat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 8.35 uur en van 15.30 tot 16.00 uur. Op woensdag tussen 8.15 en 8.35 uur en tussen 12.05 en 12.25 uur.

Met deze ingrepen willen de stad en de districten Antwerpen, Deurne en Borgerhout de verkeersveiligheid aan de basisscholen De Brug en De Linde verbeteren. Het gaat om proefprojecten van minimaal zes maanden, die nadien geëvalueerd zullen worden. Dan wordt beslist om de ingrepen permanent te maken, eventueel bij te sturen of stop te zetten.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "De ervaring leert ons dat bijna elke aangevraagde schoolstraat zijn weg vindt naar een definitieve schoolstraat. Onze stadsdiensten staan in elk geval klaar om de geïnteresseerde scholen te begeleiden."
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.