Schetsontwerp publieke ruimte site Wilgenstraat goedgekeurd

Schetsontwerp publieke ruimte site Wilgenstraat goedgekeurd

Stad Antwerpen keurde het schetsontwerp goed voor de heraanleg van de publieke ruimte op de site rond de Wilgenstraat in Antwerpen-Noord. Daar komt een groene en duurzame invulling in een autoluwe omgeving, met plaats voor ontspanning en speelvoorzieningen voor de kinderen in de buurt.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in 2060 Antwerpen en wordt omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. Voor deze site wordt momenteel aan een inrichtingsplan gewerkt voor een kwaliteitsvolle herontwikkeling van het volledige gebied. De heraanleg van de publieke ruimte is een van de deelprojecten binnen de herontwikkeling.

Ontharden en vergroenen

Een belangrijke ambitie bij de uitwerking van het schetsontwerp door ontwerpbureau OMGEVING is het ontharden en vergroenen van de publieke ruimte. Zo wordt er maximaal rekening gehouden met de bestaande bomenstructuur, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden worden. Er zullen ook heel wat nieuwe bomen geplant worden.

Naast extra groen worden er ook waterbuffers voorzien, die infiltratie mogelijk maken en de neerslag opvangen die van de daken komt.

De publieke ruimte wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Zo zal het doorgaand verkeerd geweerd worden van de site en krijgen verschillende straten een keerlus. Het bovengronds parkeren wordt aan de randen georganiseerd.

Centraal komt een speelruimte voor jonge kinderen. Er komt ook een grote variëteit aan zitgelegenheden met plaats voor ontmoeting.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling: “We herontwikkelen de Wilgenstraat tot een vergroende wijk met veel openbare ruimte. De wijk heeft omwille van haar verouderde karakter immers een nieuwe impuls nodig. Met de goedkeuring van dit schetsontwerp zetten we een belangrijke en welkome stap naar een gezellige woontoekomst voor de Wilgenstraat en haar bewoners.“

Inspraak

Er is in het ontwerpproces veel aandacht besteed aan inspraak door de buurt. In februari en maart 2023 organiseerde AG Vespa samen met het district Antwerpen een inspraakmoment, op de site en via een digitale bevraging. 454 mensen gaven hun mening. Hieruit bleek vooral de wens van een groene publieke ruimte, met een rustig karakter en een plek waar kinderen kunnen spelen. De ontwerpers namen de resultaten mee om hun schetsontwerp verder uit te werken.


In de mediagalerij staan het sfeerbeeld van de toekomstige publieke ruimte. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.