Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Anneke Plage naar gemeenteraad

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Sint-Anneke Plage naar gemeenteraad

Stad Antwerpen maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor Sint-Anneke Plage op Linkeroever. Het biedt meer rechtszekerheid voor de horeca en bijkomende mogelijkheden voor de jachthaven. Zo wil de stad ervoor zorgen dat Sint-Anneke Plage het bruisende recreatiehart van de Antwerpse Linkeroever kan blijven. Het RUP zorgt er ook voor dat de Plage een groene omgeving blijft. Het college besliste het plan voor te leggen aan de gemeenteraad, om het definitief te laten vaststellen.

Krachtlijnen van het RUP Sint-Anneke Plage

De horeca krijgt bijkomende mogelijkheden en meer rechtszekerheid. Ook voor de jachthaven komen er nieuwe kansen. De bepalingen in het RUP zullen zorgen voor een beter toegankelijk openbaar groen. In de open ruimte voorziet het RUP extra groenzones en bescherming van de waardevolle Scheldenatuur.

Het RUP houdt daarnaast ook rekening met het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever en voorziet:

  • Ophogen van de dijk door De Vlaamse Waterweg, zoals beslist in het Sigmaplan;
  • Gegarandeerde toegankelijkheid voor personen met een handicap, door het inrichten van specifieke parkeerplaatsen en een kiss&ride zone;
  • Inpassing van het erfgoed, zoals de nieuwe plek voor de molen op de wandeldijk.

Naast groen is er ook veel plek voorzien voor recreatie, zoals op sportveldjes, in de Robinsonspeeltuin, in het zwembad of in de jachthaven…).

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Dit RUP Sint-Anneke Plage zorgt niet alleen voor beter toegankelijk openbaar groen, maar creëert ook meer mogelijkheden voor de jachthaven en horeca en biedt deze laatste ook meer rechtszekerheid. Tegelijkertijd zorgen we in het project Scheldeboorden Linkeroever voor een betere toegankelijkheid voor personen met een handicap en wordt een kiss&ride-zone ingepast. Ook voor de bekende molen is een oplossing gevonden, met een nieuwe locatie op de wandeldijk. Kortom, ons aller 'Sint-Anneke' is weldra weer de plek waar iedereen heerlijk kan spelen, wandelen, genieten, mosselen eten… en dat tussen het groen en langs het water.”

 

Verschillende processen met één gemeenschappelijk doel

Er lopen verschillende processen om van Sint-Anneke terug een bruisende plek te maken. Dit RUP is daar één van: het biedt een wettelijk kader voor wat er in de verschillende zones is toegestaan. Daarnaast is er het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever, dat de visie vastlegt over hoe het hele gebied er in de toekomst zal uitzien. Dat Masterplan beoogt onder andere een divers gebruik van de ruimte, bescherming van de natuur en verdediging tegen de veranderingen in het klimaat. Het wordt ten slotte vertaald naar de ontwerpen voor de publieke ruimte, zoals het definitief ontwerp voor deelgebied Scheldeboorden-Noord, dat in mei 2023 werd goedgekeurd.

Inwerkingtreding

Het RUP zal nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad, die het definitief zal vaststellen. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het te vinden zijn op www.antwerpen.be/sintannekeplage. De nieuwe regels zullen 14 dagen na publicatie van het RUP in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Foto: Frederik Beyens

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.