Ruimtelijk uitvoeringsplan Rijnkaai voorlopig vastgesteld

De stad wil de site Rijnkaai de komende jaren herontwikkelen en daarbij de kaaivlakte en havenloodsen een nieuwe functie en betekenis geven. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. De gemeenteraad stelde het ontwerp-RUP voorlopig vast.

Het gaat om het gebied tussen de straat Rijnkaai en de Schelde. De visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van die site is uitgewerkt in de masterplannen Scheldekaaien (2010) en Eilandje (2004). De uitgangspunten zijn:

  • het behoud van het cultuurhistorisch waardevol erfgoed, onder andere de daar aanwezige havenkranen en -loodsen;
  • een verhoogde waterkering en de aanleg van een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte;
  • een verkeersveilige verbinding met een (half-)ondergrondse parking of een parkeergebouw met maximaal één bovengrondse bouwlaag.
Schepen voor ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “We hebben als Antwerpenaar veel te lang met onze rug naar de Schelde geleefd. Met dit plan willen we de band tussen stad en Schelde versterken. De site aan de Rijnkaai wordt een mooie publieke ruimte met behoud van het cultuurhistorisch waardevol havenerfgoed, zoals de havenkranen en –loodsen. In deze havenloodsen kunnen stedelijke functies, zoals gemeenschapsvoorzieningen, diensten, horeca of kantoren komen. Kortom, veel leven naast en met zicht op de Schelde voor de Antwerpenaar.”

Gewijzigd ontwerp

Op 17 december 2018 stelde de gemeenteraad het RUP Rijnkaai definitief vast. In juli 2021 draaide een arrest van de Raad van State deze beslissing terug. Om de ontwikkeling van deze historisch waardevolle plek toch mogelijk te maken, werd de herstelprocedure opgestart. Het huidige, gewijzigde ontwerp houdt rekening met de opmerkingen uit het arrest. Parkeren op straat zal mogelijk blijven en aan parkeren op de kaaivlakte wordt een eindtermijn gekoppeld. Daarnaast wordt extra verduidelijkt hoe de milieueffecten van ondergrondse constructies onderzocht kunnen worden.

Openbaar onderzoek

Op 30 mei stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast. Nu volgt het openbaar onderzoek dat 60 dagen loopt, van 13 juni tot en met 11 augustus. Tijdens deze periode kan iedereen het ontwerp inkijken en erop reageren. Op dinsdag 14 juni organiseert de stad een infomoment, doorlopend van 17 tot 19 uur in de Waagnatie (Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen).

Meer informatie over het RUP Rijnkaai is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/rijnkaai.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.