Skip to Content

Ruimtelijk uitvoeringsplan Havanasite in laatste rechte lijn

Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor de Havanasite in het noorden van de stad. Om de bouw van een centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten te realiseren, moest het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gedeeltelijk herzien worden. Het college legt nu het ontwerp van het herziene RUP Havana voor aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling. De laatste rechte lijn is dus ingezet.

Er wordt een gloednieuw stadsdeel heringericht aan de Noorderlaan in Antwerpen. Het gaat om de ruimte tussen de Havanastraat, de Noorderlaan, de A12 en de spoorweg; kortweg de Havanasite. Een onderdeel hiervan is een nieuwe centrale werkplaats voor verschillende stadsdiensten, Technische Cluster Noord. Om dit te realiseren moest het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Havanastraat dat in 2016 werd opgemaakt, gedeeltelijk herzien worden. Verloopt alles volgens plan, dan start de bouw van die nieuwe Technische Cluster in de loop van 2024.

Openbaar onderzoek

Het RUP wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 21 februari 2022. Daarna wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 februari tot en met 28 april. Tijdens deze periode kunnen bezwaren geuit worden en krijgen adviesinstanties opnieuw de kans om hun opmerkingen te geven. Daarna worden deze door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwerkt in een advies aan de gemeenteraad, die dan definitief kan goedkeuren.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Annick De Ridder: “We zetten vandaag met de voorlopige vaststelling op de gemeenteraad een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Havanasite. Het ontwerp-RUP wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen. Zo zitten we mooi op schema om de werken op deze site aan de Noorderlaan aan te vatten. Hierdoor zullen weldra de stedelijke operationele diensten gecentraliseerd kunnen worden in de nieuwe Technische Cluster Noord.”
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.