Ruim 1 miljoen euro stedelijke steun voor projecten die de energietransitie versnellen

Tegen 2030 wil stad Antwerpen de CO2-uitstoot op haar grondgebied reduceren met minstens de helft ten opzichte van 2005, en tegen 2050 wil ze klimaatneutraal zijn. Om dit te realiseren is een omslag nodig van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen. Om deze energietransitie te versnellen, lanceert de stad nu twee oproepen voor projecten die hieraan kunnen bijdragen. In totaal is hiervoor ruim 1 miljoen euro aan ondersteuningsbudget voorzien. Projecten kunnen ingediend worden tot en met maandag 30 september.

Oproep ‘Grootschalige PV-installaties voor sociaal en lokaal gebruik’

De stad wil het potentieel van grote daken in Antwerpen maximaal benutten, door zonnepanelen-installaties te ondersteunen die meer energie produceren dan nodig is voor eigen gebruik. Projecten waarbij een nieuwe grootschalige PV-installatie ook reststroom opwekt die lokaal en bij voorkeur ook sociaal gebruikt kan worden, komen in aanmerking voor investeringssteun. De steun wordt toegekend à rato van de hoeveelheid reststroom die een installatie opwekt, en bedraagt maximaal 150 euro per kilowattpiek. Deze reststroom wordt binnen het ingediende project lokaal binnen grondgebied Antwerpen verbruikt, bijvoorbeeld door gezinnen in energie-armoede. De opgewekte stroom van de beoogde PV-installaties kan bijvoorbeeld aan opwekkost worden gedeeld, in plaats van aan marktprijs, zodat energiefacturen kunnen dalen.

Schepen voor leefmilieu Tatjana Scheck: “Er ligt nog zoveel potentieel voor het grijpen in de stad. Daarvoor moeten we gewoon even naar boven kijken. We gaan slapende daken wakker maken, en ze benutten om zonne-energie op te wekken. Die energie kunnen we onder meer ook delen met kwetsbare gezinnen in de stad. Zo kunnen ook zij meegenieten van groene stroom en wordt Antwerpen een stad aan de ‘groene’ stroom.”

Er is geen maximaal ondersteuningsbedrag per project bepaald. De best gerangschikte projecten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen steun, tot het totaal voorziene budget van 600.000 euro is opgebruikt. ​

Voor wie een dergelijke grootschalige PV-installatie wil installeren maar hierbij ergens vastloopt, biedt de stad via de ‘Zonnemakelaar’ bovendien advies en ondersteuning op maat aan. Die makelaar helpt met technische ondersteuning, bij financiële vragen, doet aan procesbegeleiding,… . Meer informatie over de zonnemakelaar is te vinden op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/advies-begeleiding/zonnemakelaar.

Oproep ‘Linkeroever klimaatneutraal tegen 2030’

De stad engageert zich om Linkeroever al tegen 2030 in plaats van tegen 2050 richting klimaatneutraliteit te loodsen. Daarom doet ze een beroep op bedrijven en organisaties om innovatieve investeringsprojecten op te zetten die (on)rechtstreeks bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot op Linkeroever.

Projecten moeten kaderen in een duurzame warmtetransitie, lokale opwekking van hernieuwbare energie, energetische renovaties van gebouwen en/of flexibele elektrische mobiliteit op Linkeroever. De maximale steun per project bedraagt 60.000 euro, en de stad ondersteunt in totaal voor maximaal 500.000 euro.

Begeleiding voor kandidaat-indieners

Projectvoorstellen indienen kan tot en met maandag 30 september. Kandidaat-indieners kunnen vooraf met al hun vragen terecht op online infomomenten op 9 juli en 8 augustus. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een projectvoorstel met een expert van de stad te bespreken op 6 september. Met de feedback kunnen kandidaat-indieners aan de slag om hun projectvoorstel inhoudelijk nog sterker te maken. Zowel voor de infomomenten als de individuele gesprekken moeten kandidaten inschrijven. Alle informatie nalezen en inschrijven kan via antwerpenvoorklimaat.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.