Skip to Content
Restauratie en herinrichting pakhuis Stadsmagazijnen

Restauratie en herinrichting pakhuis Stadsmagazijnen

Aan de Keistraat en de Leguit in het Schipperskwartier bevinden zich de voormalige Stadsmagazijnen, een beschermde site uit 1876. In het vroegere pakhuis zijn de kantoren van Payoke vzw gevestigd. Eind vorig jaar keurde stad Antwerpen het voorontwerp voor de restauratie en renovatie van dit pakhuisgedeelte en aangrenzend binnengebied goed. In de loop van maart 2022 dient de stad de vergunningsaanvraag in voor de geplande restauratie- en herinrichtingswerken. AG Vespa neemt de regie op zich voor de verwezenlijking van het bouwproject. Als alles volgens plan verloopt, lopen de werken van dit najaar tot in 2024, waarna de vzw er opnieuw haar intrek kan nemen.

Payoke werd in 1987 opgericht door Patsy Sörensen om acute opvang te bieden aan slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting in het Schipperskwartier. Vandaag is de vzw één van de drie wettelijk erkende opvanghuizen en zowel op nationaal als internationaal vlak een voortrekker in de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting.

Sinds ​ juli 1999 verhuurt de stad ​ een deel van de voormalige Stadsmagazijnen aan de Leguit aan de vzw. In mei 2019 besliste de Vlaamse Regering om een subsidie sociale infrastructuur toe te kennen aan stad Antwerpen voor het project ‘Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier’. De stad investeert, samen met de Vlaamse Overheid en de vzw, in een grondige renovatie van dit deel van de beschermde site. Tot de afronding van de werken is Payoke tijdelijk verhuisd naar de Italiëlei 98A, op ongeveer een kilometer van de Leguit.

Burgemeester Bart De Wever: “Antwerpen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de strijd tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting. De nauwe samenwerking met het parket en het arbeidsauditoraat heeft goede resultaten opgeleverd, met verschillende bestuurlijke maatregelen tot gevolg, en zowel de lokale politie als de stedelijke werking hebben zich toegelegd op het sterker aanpakken van seksuele uitbuiting. We zijn erg dankbaar dat we de thuisstad van Payoke zijn, wiens bijdrage in deze strijd we enorm waarderen. In het bijzonder voor de slachtoffers van seksuele uitbuiting in Antwerpen is Payoke een vertrouwenscentrum. Dat zij een volwaardig, modern onderkomen krijgen om hun werking verder uit te bouwen, komt de stad dan ook erg ten goede.”
Schepen voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, patrimonium en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: "In een mythisch stukje Antwerpen, het Schipperskwartier, ligt Leguit 4, een beschermde site uit 1876. De vzw Payoke, die al 35 jaar lang belangrijk maatschappelijk werk vervult, houdt hier kantoor. Dit onderdeel van de voormalige Stadsmagazijnen is aan restauratie en renovatie toe. Nu de vergunningsaanvraag wordt ingediend mikken we op de start van de werken dit najaar. Zo kan de vzw in de loop van 2024 weer haar intrek nemen in deze unieke site in het historisch centrum van de stad."

Unieke site

Het beschermd monument ​ ‘Stadsmagazijnen’, ontworpen door architect Pieter Dens, is een gebouwencomplex dat getuigt van de eeuwenlange handelstraditie in het historisch centrum van Antwerpen. Het geheel bestaat uit een aantal gebouwen in de Keistraat. De site zet zich voort naar het binnengebied, waar zich - bovenop de Ruien - een langgerekt pakhuis bevindt met inrijpoort langs de zijde van de Leguit. De site is bijzonder goed bewaard gebleven en is bovendien uniek, door de aanwezigheid van zowel open als gesloten pakhuisdelen.

Historische structuur

Het restauratieproject omvat enkel het pakhuis en het binnengebied waaraan het gelegen is. Om de historische structuur terug leesbaar te maken, krijgen de open pakhuisdelen een nieuwe, ten opzichte van het gevelvlak terugspringende, buitengevel. De later toegevoegde elementen, zoals de recente bijbouw aan de inkompoort en de luifel aan de koer, verdwijnen. De vensteropeningen en ​ de oorspronkelijke kleurstelling van het pakhuis worden maximaal in ere hersteld. Zo komt de neo-renaissancearchitectuur met twee soorten natuursteen weer tot zijn recht en vormt het pakhuis opnieuw een architecturale eenheid met de bebouwing aan de Keistraat. Ook bij de binneninrichting zal de oorspronkelijke pakhuisstructuur zoveel mogelijk behouden blijven.

Hans De Ceuster, voorzitter van Payoke vzw: “Payoke kijkt ernaar uit om haar strijd tegen moderne slavernij en het onthaal van slachtoffers te kunnen verderzetten vanuit de historische site waar we al meer dan twintig jaar werken. Deze restauratie, die wordt uitgevoerd met respect voor het verleden en met een blik gericht op de toekomst, zal opnieuw een veilige ontmoetingsplaats bieden aan slachtoffers van mensenhandel. Zo kunnen we hen op weg helpen naar emancipatie en herintegratie in de maatschappij.”

Archeologie

Het vervangen van de huidige verharding van de binnenkoer en de aanleg van regenwater- en septische putten tijdens de restauratiewerken biedt de unieke gelegenheid om archeologisch onderzoek uit te voeren. Het is mogelijk dat de onderzoekers er sporen van bewoning en artisanale/rurale activiteit van de middeleeuwen en later aantreffen. Sporen die zouden kunnen teruggaan tot de 10de eeuw.

De site bevond zich aanvankelijk in een eerder landelijke zone buiten de stadsvesten. Ze bestond uit een aantal weidegronden die ook gebruikt werden als bleekweiden. Pas bij de tweede stadsuitbreiding van Antwerpen rond 1250 komt de omgeving van de Leguit binnen de stad te liggen. In de 16de eeuw werd er een halle met overdekte gaanderijen opgetrokken. Na de sloop daarvan in 1820 volgde de bouw van de Stadsmagazijnen.


In de mediagalerij vindt u het toekomstbeeld uit dit persbericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers. Copyright: Origin Architecture & Engineering

Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.