Renovatie Berchemse fiets- en voetgangerstunnel Roderveldlaan-Spoorwegstraat 

Renovatie Berchemse fiets- en voetgangerstunnel Roderveldlaan-Spoorwegstraat 

De fiets- en voetgangerstunnel tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat in Berchem krijgt een renovatie. Stad en district pakken daarbij ook de in- en uitritten en het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving aan. Het stads- en districtscollege keurden nu het definitief ontwerp goed. 

Stad Antwerpen en district Berchem laten deze werken uitvoeren. De grootte van de tunnel zelf wordt niet gewijzigd, want dat zou het treinverkeer op deze drukke as te veel verstoren. Wel wordt hij gerenoveerd en komt er nieuwe verlichting. De in- en uitritten krijgen een grondige opwaardering, zodat de toegankelijkheid van en de zichtbaarheid door de tunnel sterk verbetert. En ook het openbaar domein rondom krijgt een stevige opwaardering.  

Berchems districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher: “Het 'vettig tunneltje' verdient een make-over en hierbij zullen we ineens de toeritten minder steil maken en opengooien. Aan de zijde Groenenhoek koppelen we het Prieelpark aan het tunneltje in een nieuw totaalaanpak. Deze zachte verbinding onder de spoorweg zal veiliger en mooier zijn.” 
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “De verbinding tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat zal terug veilig en aangenaam gemaakt worden, er zal dus geen sprake meer zijn van een ‘vettig tunneltje’. We renoveren niet alleen het tunneltje zelf, maar ook de toegangswegen hier naartoe, zodat heel de zone errond mooier wordt.” 

Definitief ontwerp 

In december vorig jaar werd het voorontwerp goedgekeurd, en was er een buurtmoment.  

De belangrijkste aanpassingen in het definitief ontwerp t.o.v. het voorontwerp zijn: 

Zijde Spoorwegstraat

 • Het typeprofiel van het woonerf is verder verfijnd, waarbij een afwateringssysteem wordt voorzien vanaf de perceelsgrens van de woningen naar de groen- en parkeervakken. 
 • De begrenzing van de parkeervakken bestaat nu uit een keermuur van 45 centimeter hoogte, wat het maaiveldniveau in de groenzone behoudt en het zicht op geparkeerde voertuigen deels wegneemt
 • De asverschuiving ter hoogte van het Marc Driespad is verder uitgewerkt, waardoor de verkeersremming en zichtbaarheid van de oversteekplaats verbeterd worden. Robuuste lage beplanting zorgt voor afbakening van de weg en een naadloze aansluiting op het Marc Driespad en het betonnen pad richting de voetgangerstunnel. 

Zijde Roderveldlaan

 • Het projectgebied is uitgebreid om oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers naar de Berchemstadionstraat te verbeteren en de verkeersdoorstroming op de Roderveldlaan te optimaliseren. 
 • De midden-eilanden zijn vergroot en verder uit elkaar gelegd, waardoor de as-verschuiving voor het autoverkeer naar Mortsel verkleind wordt. 
 • De positie van de verkeerslichten is aangepast en belijning is toegevoegd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "De renovatie resulteert in heel wat winstpunten voor de omgeving, niet alleen op het vlak van comfort en uitzicht, ook de mobiliteit in en rond het tunneltje zal erop vooruit gaan." 

Bomenbalans

 • Het definitieve ontwerp leidt tot een positieve bomenbalans
 • Het aantal bomen in de bestaande situatie is 11, waarvan één els wordt gekapt om ruimte te maken voor parkeerpockets. 
 • Bovenop de 10 die blijven worden ongeveer 40 nieuwe bomen worden aangeplant, waarvan er vier worden geselecteerd als toekomstbomen.  

Hemelwaterplan: 

 • Het rioleringssysteem wordt niet vernieuwd, maar er worden bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld als aanvulling op het bestaande gemengde systeem. 
 • Bepaalde ontwerpmaatregelen zullen worden geïmplementeerd om de benodigde infiltratie en buffering volgens het hemelwaterplan te realiseren. 

Er staan enkele foto's van de huidige toestand van de tunnel en inritten in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Bruno De Saegher Berchems districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein, straatvergroening en verkeersveiligheid
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Jef van Waterschoot Wijkcoördinator district Berchem
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.