Renovatie Berchemse fiets- en voetgangerstunnel Roderveldlaan-Spoorwegstraat

Renovatie Berchemse fiets- en voetgangerstunnel Roderveldlaan-Spoorwegstraat

Vrijdag 9 december 2022

De Berchemse fiets- en voetgangerstunnel onder het treinspoor, tussen de Roderveldlaan (ter hoogte van de Berchemstadionstraat) en de Spoorwegstraat, krijgt een renovatie. Daarbij worden ook de inritten en het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving aangepakt. Nadat het districts- en stadscollege het voorontwerp goedkeurden, organiseerde het district Berchem een infomoment om met de buurtbewoners in gesprek te gaan.

De stad Antwerpen, het district Berchem en Infrabel voeren deze werken uit. De grootte van de tunnel zelf blijft ongewijzigd, want werken aan de tunnel zelf zouden het treinverkeer op deze drukke as te veel verstoren. Wel wordt hij gerenoveerd en komen er nieuwe wandtegels en verlichting. De inritten krijgen een grondige opwaardering, zodat de toegankelijkheid van en de zichtbaarheid door de tunnel sterk verbetert.

Meer ruimte en groen

Aan de kant van de Roderveldlaan komt een nieuwe en minder steile helling voor fietsers, en een aparte trap voor voetgangers. Aan de kant van de Spoorwegstraat is er voldoende ruimte om de uitgang aangenamer en groener te maken. Hier komen een trap met ingewerkte zittribune en een fietshelling. Het extra groen en de route voor fietsers en voetgangers zullen naadloos aansluiten op de parkomgeving van Het Prieel.

Uitbreiding project

Het Berchemse districtscollege en stadscollege keurden het voorontwerp goed en daarmee werd beslist om de werken uit te breiden tot aan de Jan De Graefstraat, zo kan de boom op het rondpunt mee in het project opgenomen worden en sluit de aanleg mooi aan op de rest van de wijk, die in 2019-2020 reeds grondig werd aangepakt. Op 8 december kregen de buurtbewoners het voorontwerp te zien en konden ze hun vragen en suggesties doorgeven aan het district.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "We maken van het ‘vettig tunneltje’ opnieuw een veilige en aangename verbinding tussen de Roderveldlaan en de Spoorwegstraat. We renoveren niet alleen het tunneltje zelf, maar ook de toegangswegen hiernaartoe. Zo zorgen we voor een veilig gevoel bij de gebruikers."
Berchems districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher vult aan: "Met het verbreden en opentrekken van de tunnelhelling zal de gebruiker veilig en comfortabel de spoorweg kunnen kruisen. Door de tunnel te verbinden met park Het Prieel verlengen we de groene slinger door Berchem."

Enkele belangrijke aanpassingen in het voorontwerp ten opzichte van het eerste concept:

  • Parkeerpockets aan het begin van de Spoorwegstraat maken het mogelijk om het groen van park Het Prieel verder uit te breiding richting spoorweg;
  • Er komen twee asverschuivingen aan de Spoorwegstraat, om de maximumsnelheid van 20 km/u in het woonerf af te dwingen;
  • Een trap langs de kant van de Spoorwegstraat zorgt voor een bredere tunnelingang en meer lichtinval. De locatie van de trap is gekozen in functie van het maximale behoud van de bestaande bomen;
  • De uitgegraven grond voor de tunnelhellingen wordt ingezet voor de aanleg van speelheuvels, aangevuld met spelaanleidingen kan de parksfeer van Het Prieel doorgetrokken worden tot in het woonerf van de Spoorwegstraat;
  • Het kruispunt met de Roderveldlaan / Berchemstadionstraat wordt mee opgenomen in het project, en aangepast om conflictsituaties te vermijden.

Er staan enkele foto's van de huidige toestand van de tunnel en inritten in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Bruno De Saegher Berchems districtsschepen voor mobiliteit, publiek domein, straatvergroening en verkeersveiligheid
Jef van Waterschoot Wijkcoördinator district Berchem
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.