Overzicht Antwerps ondersteuningsbeleid voortaan online beschikbaar

Vanaf vandaag kan iedereen een duidelijke en volledige lijst raadplegen en doorzoeken waarin alle gegevens over het ondersteuningsbeleid van stad Antwerpen opgenomen zijn. Ook de ondersteuning in de vorm van huisvesting in stedelijk vastgoed komt hierbij in beeld.

Stad Antwerpen, het OCMW en de districten geven ondersteuning aan een groot aantal verenigingen en partners. Samen verwezenlijken ze heel wat: de stad veiliger, leefbaarder en aangenamer maken om in te wonen en leven, de stad laten bruisen, mensen toeleiden naar werk, nieuwkomers integreren, Antwerpenaren die het moeilijk hebben ondersteunen, het talent van jongeren helpen ontplooien, en nog veel meer.

Vanaf nu kan iedereen tot in detail bekijken wie welke ondersteuning heeft gekregen, en volgens welk reglement, afsprakennota of overeenkomst dat gebeurde.

Financiële ondersteuning

In 2023 kende stad Antwerpen 5% van het totale werkings- en investeringsbudget aan financiële ondersteuning toe. Dat betekent dat de stad 113 miljoen euro aan ondersteuningsbeleid geeft op een totaal stedelijk budget van 2,36 miljard euro.

Enkele opvallende cijfers:

  • Het beleidsdomein Harmonieuze stad (sociale zaken, gezondheids- en seniorenzorg, kinderopvang, integratie en inburgering) keerde de meeste financiële ondersteuning uit: 44 miljoen euro, dat is 8% van het totaalbudget voor dat beleidsdomein. 
  • Het beleidsdomein Bruisende stad (sport, cultuur, jeugd, evenementen, erfgoed) kende verhoudingsgewijs het grootste aandeel van het budget toe aan verenigingen en partners, 40 miljoen euro, wat neerkomt op 19% van het budget voor het beleidsdomein. 
  • Ook binnen Lerende en werkende stad (onderwijs, economie, innovatie, werk, middenstand en toerisme) maakte financiële ondersteuning een aanzienlijk aandeel van het totaalbudget uit: 18 miljoen euro, zijnde 6% van het budget voor het beleidsdomein.

Vastgoed

Behalve via deze subsidies ondersteunt Antwerpen sommige partnerorganisaties ook via huisvesting in stedelijk vastgoed. In die zin heeft de stad een maatschappelijke functie, waarbij ze aan niet-marktconforme prijzen vastgoed kan verhuren.

Overzichtelijke lijst

Beide vormen van ondersteuning worden nu voor het eerst overzichtelijk samengebracht. Op die manier wordt het voor iedereen duidelijk welke organisaties ondersteuning krijgen, in het kader van welke doelstelling, en hoeveel die ondersteuning bedraagt.

De gegevens die vandaag worden gepubliceerd bevatten de financiële ondersteuning voor de jaren 2022 en 2023, en geven een beeld van de ondersteuning in de vorm van ter beschikking gesteld vastgoed op het einde van december 2023. Deze gegevens zullen in de toekomst periodiek worden geüpdatet met actuele informatie.

De lijsten zijn vanaf nu te raadplegen op antwerpen.be/info/zittingen-en-besluiten-college.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.