Ophaalkalenders 2023 voor huisvuil worden verdeeld

Vanaf midden november verdeelt stad Antwerpen de Ophaalkalender 2023 in de wijken waar de huisvuilwagen langskomt. Vanaf 1 januari 2023 is die ophaalkalender ook online raadpleegbaar via antwerpen.be en de Recycle! App. Op de Ophaalkalender 2023 staat vooraan de kalenderinfo en achteraan de sorteerinstructies voor PMD, papier en karton, glas, restafval en GFT.

Recycle! app

Naast de gekende papieren versies, zijn de ophaalkalenders ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender (vanaf 1 januari 2023) of via de gratis Recycle! app. Deze app bundelt alle informatie over afvalverwerking en –ophaling in de buurt van de gebruiker. Alle essentiële informatie is terug te vinden op één scherm: de datum en inhoud van de volgende ophaling, de openingstijden en sluitingsdagen van recyclageparken, de inzamelpunten voor batterijen en elektronica, glasbollen, kringwinkels, enz. De Recycle! app is gratis te downloaden en te vinden in de App Store of in de Google Play Store onder de naam 'Recycle!'.

Vaste ophaaldag

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen of verschuivingen, de vaste ophaaldagen blijven dezelfde. Op feestdagen wordt het huisvuil gewoon opgehaald.

Inwoners die hun ophaalkalender niet online of digitaal kunnen raadplegen en in januari 2023 nog geen papieren ophaalkalender hebben ontvangen, kunnen een exemplaar aanvragen via dit formulier.

Afvalstickers

Inwoners en bedrijven die restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) aanbieden in containers, moeten een afvalsticker kopen. Die bestelperiode is gewijzigd: afvalstickers kunnen gekocht worden tussen 1 en 30 december 2022. 

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.