Opening tweede deel Zuidpark

Vrijdag 23 juni 2023

Vandaag opende stad Antwerpen het tweede deel van het gloednieuwe Zuidpark op de Gedempte Zuiderdokken. Het gaat om het centrale gedeelte tussen de Gillisplaats en de Museumstraat, het gebied boven het voormalige Schippersdok. Het volledige park van 7 hectare zal afgewerkt zijn tegen de lente van 2024. 

Het middelste gedeelte van het Zuidpark is, net zoals de andere twee delen, ongeveer driemaal zo groot als de Groenplaats. Naast een grote grasweide in het midden (ongeveer anderhalf voetbalveld groot) en twee waterbassins voorziet ook deze zone een wandelpromenade tussen de doorlopende dubbele bomenrij, en veel groen. Tevens komen er twee ruime cirkelvorming banken, die wegens een vertraging bij de leverancier pas over een tweetal weken geplaatst zullen worden. Tot slot zijn ook de naastgelegen straten, de Vlaamse- en Waalsekaai, ter hoogte van dit gedeelte heraangelegd.  

De grote, open vlakte met gras zal voor ademruimte zorgen. De twee waterbassins bevinden zich aan de kant van de Waalsekaai en zullen niet alleen fungeren als verpozingsplekken, maar ook als buffer- en infiltratiebekkens voor regenwater. Aan de ene zijde zijn ze afgeboord met een ruime trappenpartij waaronder zich de historische kademuur bevindt. De andere kant kreeg beplanting.  

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa: "In 1969 gooide men de Zuiderdokken dicht en kwam er een stenen plein. 54 jaar later verrijst hier in het hart van de stad een volledig nieuw park van 7 hectare, het Zuidpark, waarvan we nu het tweede deel openen. Boven het voormalige Schippersdok vind je nu een wandelpromenade tussen een dubbele bomenrij, een grote grasweide ter grootte van 1,5 voetbalveld, twee waterbassins waarvan één met trappenpartij en veel nieuwe planten. Kortom, een perfect voorbeeld van de vergroening en verblauwing die we met elk stadsontwikkelingsproject nastreven. Uitkijken wordt het nu naar de oplevering van het volledig afgewerkte Zuidpark in de lente van 2024." 

Hergebruik van regenwater 

Het groen in het Zuidpark wordt onderhouden met het water uit de grote hemelwaterput die zich tussen de Waterpoort en de Waalsekaai bevindt. Die kan circa 1,5 miljoen liter water opslaan van de daken rondom. De overtollige regen op de Vlaamse- en Waalsekaai wordt dan weer afgeleid naar de waterbassins.  

Werken laatste fase 

Intussen lopen ook de werken voor de derde en laatste fase, tussen de Scheldestraat en de Wapenstraat, boven het voormalige Kooldok verder. Dit deel voorziet, net zoals het eerste deel (Steendok), ruimte voor speeltuinen, een stilte-, een samen- en een regentuin. Er komt ook een hondenloopzone. Op de kop, aan de Scheldestraat, wordt een deel van het park overdekt door een voormalige hangar van de Scheldekaaien. Het einde van deze werken en dus de oplevering van het volledige park is voorzien tegen de lente van 2024.  

Budget 

Voor de aanleg van het volledige park is een budget van 32 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting.  

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.