Opening eerste deel park Gedempte Zuiderdokken

Opening eerste deel park Gedempte Zuiderdokken

Inwoners kiezen naam nieuw park

Vandaag is het eerste deel van het park op de Gedempte Zuiderdokken plechtig geopend. Het gaat om het gebied boven het voormalige Steendok, tussen de Gillisplaats en de Van der Sweepstraat. De opening is ook het startschot voor de zoektocht naar een naam voor het park, waarvoor iedereen een stem kan uitbrengen.

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: "Vandaag openen we het eerste deel van een prachtpark. In dit deel, 3 keer de grootte van de Groenplaats, kan je nu genieten van een samentuin, een stiltetuin, een speelveld, een basketveld, twee speeltuinen… heel veel bomen én groen. Bovendien is er een hemelwaterput voorzien die het regenwater recupereert. Kortom, dit park is hét voorbeeld van de vergroening en verblauwing die we als stad nastreven. De Antwerpenaar is heel wat openbaar toegankelijk groen rijker, terwijl parkeren ondergronds kan. Uitkijken nu naar de voltooiing van het volledige park van 7 hectare… en naar de naam voor dit park!”

Het park is ook omringd door een wandelpromenade met een dubbele bomenrij die zorgt voor voldoende schaduw bij warme dagen. De aanwezige platanen werden daartoe aangevuld met vier inheemse soorten: linde, iep, zomereik en els.

Het nieuwe Waterpoortplein, aan het monument de Waterpoort, is ongeveer zo groot als de Grote Markt en geschikt voor evenementen in samenspraak met de buurt zoals kunstmarktjes, klassieke concerten,… . Eronder bevindt zich de collectieve hemelwaterput (1,5 miljoen liter), waar het regenwater van de buurt naartoe geleid wordt. Dat wordt vervolgens gebruikt voor onder meer de onderhoud van het park.

Publiek kiest nieuwe naam

Het nieuwe park op de Gedempte Zuiderdokken, waarvan nu dus het eerste deel klaar is, heeft nog geen naam. Daarom lanceert de stad een oproep naar elke Antwerpenaar: kies mee hoe het nieuwe park zal heten! Op www.parkzktnaam.be kan iedereen een stem uitbrengen voor één van de drie opties: Scheldepark, Schipperspark of Zuidpark. De naam die de meeste stemmen verzamelt, wint.

Werken tweede deel

Intussen lopen de werken verder voor de aanleg van het tweede deel van het park, boven het voormalige Schippersdok. Naast een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken voorziet ook deze zone een wandelpromenade tussen de dubbele bomenrij, en veel groen.

De grote, open vlakte met gras zal voor ademruimte zorgen. Aan de kant van de Waalsekaai komen twee waterbassins die niet alleen fungeren als verpozingsplek, maar ook als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater. Aan de ene zijde zullen de bassins afgeboord worden door een ruime trappenpartij, die de historische kademuur van het Schippersdok terug zichtbaar maakt. Aan de andere kant komt oeverbeplanting. ​

Tijdens deze fase krijgen ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte een heraanleg. De werken eindigen in de lente van 2023. In het najaar volgt de aanleg van het derde en laatste deel, boven het voormalige Kooldok. Het volledige park van 7 hectare is dan klaar tegen de lente van 2024.

Financiële middelen

Voor de aanleg van het volledige park is een budget van 25 miljoen euro voorzien in de meerjarenbegroting. Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling investeerde 2,3 miljoen euro in de aanleg van het gedeelte boven het voormalige Steendok.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.