Ontwerpteam aangesteld herontwikkeling Wilgenstraat

Ontwerpteam aangesteld herontwikkeling Wilgenstraat

Er is een ontwerpteam aangesteld om de herontwikkeling van de Wilgenstraat en de omgeving in Antwerpen-Noord vorm te geven. Buur en Bovenbouw Architecten zullen tegen eind 2022 een definitief inrichtingsplan voor de site uitwerken. Dat ontwerp bepaalt de locatie van de nieuwe gebouwen op de site en bevat ook een plan voor een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. In een latere fase wordt er ook gewerkt aan een verkavelingsplan voor de site en aan een plan voor de herinrichting van de publieke ruimte.

Het projectgebied rond de Wilgenstraat bevindt zich in Antwerpen-Noord en omvat de bouwblokken omgeven door de Wilgenstraat, Van Kerckhovenstraat, Nijverheidstraat, Korte Scholiersstraat, Lange Scholiersstraat, Sentensteeg, Pionierstraat en Gasstraat. De site kenmerkt zich door 3 langwerpige appartementsgebouwen van Woonhaven Antwerpen, bovengrondse parkeerplaatsen, een voormalig postsorteercentrum, kinderdagverblijf Deugniet en Stedelijke Kleuterschool De Musjes. De gebouwen zijn echter verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast is het ook de ambitie om de site te herontwikkelen naar een duurzame, autoluwe wijk met vlotte en comfortabele doorgangen. ​

Het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen AG Vespa, de stad Antwerpen, Woonhaven Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs werken samen aan een kwaliteitsvolle herontwikkeling van de Wilgenstraat.

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “De herontwikkeling van de Wilgenstraat hervormt dit gebied tot een duurzame autoluwe wijk met veel makkelijk toegankelijke openbare en groene ruimte, eigentijdse mooi vormgegeven sociale wooneenheden, kinderopvang en school… Dat is ook nodig, want de huidige gebouwen op de site zijn verouderd en dus aan grondige vernieuwing toe. De Wilgenstraat en haar huidige bewoners wacht een mooie en vooral ook heel gezellige woontoekomst.”
Schepen voor gezondheidszorg, wonen en groen en voorzitter van Woonhaven Antwerpen Els van Doesburg: “Kwalitatief wonen voor sociale huurders. Dat is voor Woonhaven en de stad een absolute prioriteit. Het project aan de Wilgenstraat beantwoordt helemaal aan deze doelstelling. We gaan voor een groene, autoluwe buurt waarin we de publieke ruimte zo inrichten dat buurtbewoners, jongeren en kinderen er zich kunnen thuis voelen.”

Wedstrijdvoorstel

Het ontwerpteam moest in hun wedstrijdvoorstel rekening houden met volgende doelstellingen:

  • De drie appartementsgebouwen tussen de Van Kerckhovenstraat en de Wilgenstraat worden afgebroken en vervangen door nieuwe, duurzame sociale woningen op de site. Het aantal woningen blijft behouden;
  • De private parkeerplaatsen komen ondergronds;
  • De publieke ruimte wordt heringericht;
  • De bodem op de voormalige gassite wordt gesaneerd door OVAM;
  • De Stedelijke Kleuterschool De Musjes wordt vernieuwd en uitgebreid met een lagere school op de site;
  • Het kinderdagverblijf Deugniet wordt uitgebreid en verhuist naar het voormalige postsorteercentrum, dat gerenoveerd wordt.

Het wedstrijdvoorstel van Buur en Bovenbouw Architecten overtuigde de vakjury het meest. Hun inrichtingsplan suggereert hoe de site er in de toekomst kan uitzien. Op 10 maart vindt een infomoment plaats waarop de eerste plannen worden voorgesteld. De buurtbewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging in de brievenbus. Ook de ouders van Stedelijke Kleuterschool De Musjes zijn welkom.

Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels: “Stedelijke kleuterschool De Musjes kan in dit herontwikkelingsplan groeien naar een volledige basisschool, en dat is een enorme troef voor de kinderen uit de buurt. We weten dat een zachte overgang tussen de kleuterschool en de lagere school de beste ontwikkelingskansen geeft. Kinderen kunnen 10 jaar lang thuiskomen in dezelfde buurtschool.”
Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: “De geplande verhuis van kinderdagverblijf Deugniet is onderdeel van een masterplan dat al langer loopt: we verbeteren de stedelijke kinderopvang door zoveel mogelijk kleine en verouderde locaties te integreren in mooie en duurzame gebouwen. Voor Deugniet wordt dat het te renoveren pand van het vroegere postsorteercentrum, op de hoek van de straat. De plannen zien er veelbelovend uit: het wordt een fijne plek voor onze kinderbegeleiders én voor de allerkleinsten van onze stad. Dat is belangrijk, want kwalitatieve kinderopvang is cruciaal in de ontwikkeling van een kind.”

In een latere fase, bij de uitwerking van het openbaar domein, krijgt de buurt ook inspraak om dit verder vorm te geven. Na afwerking van het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zullen Woonhaven en de stad Antwerpen apart ontwerpen laten maken van de verschillende nieuwe gebouwen.

Timing

De herontwikkeling van de Wilgenstraat gebeurt stap voor stap. Als alles vlot verloopt, ziet de timing eruit als volgt:

  • begin 2022: gunning ontwerpteam en opmaak wedstrijdvoorstel;
  • eind 2022: ​ goedkeuring definitief inrichtingsplan en uitwerking openbaar domein;
  • begin 2023: indienen aanvraag verkavelingsvergunning;
  • eind 2023: goedkeuring verkavelingsvergunning.

In de mediagalerij vindt u de foto's van de huidige situatie en de toekomstbeelden uit dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud

Headerbeeld: Toekomstbeeld wedstrijdontwerp 'zicht op Wilgenpad' . Copyright: BUUR

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.