Nieuwe verkeersmaatregelen voor Abdijstraat, De Bosschaertstraat en Pieter Génardstraat

De stad en het district Antwerpen beslisten in februari om als proef de rijrichting in de Abdijstraat, de De Bosschaertstraat en de Pieter Génardstraat in de wijk Kiel om te draaien. Daarmee wilden ze onderzoeken of de verkeersdoorstroming zo vlotter kon verlopen. Uit de evaluatie met alle betrokkenen bleek dat dit niet leidde tot de gewenste verbetering. Daarom wordt de proefperiode stopgezet, en worden de rijrichtingen terug hetzelfde als voordien. Er worden wel nieuwe maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.

De doorstroming van het verkeer in en rond het winkelhart van het Kiel kent al langer een aantal problemen. Stad en district bestudeerden de situatie, en wilden onderzoeken of die kon verbeterd worden door het omdraaien van de rijrichtingen van de parallelstraten Abdijstraat en De Bosschaertstraat. In het proefproject dat startte in februari kreeg de Abdijstraat een zuidoostelijke rijrichting, de De Bosschaertstraat een noordwestelijke. Ook de rijrichting van de Pieter Génardstraat veranderde. Deze maatregelen werden geïmplementeerd om te proberen de verkeersstromen te optimaliseren en de doorstroming te verbeteren. De proefopstelling bood een kans om te evalueren of deze specifieke problemen effectief konden worden aangepakt.

De proefopstelling zorgde voor enkele verbeteringen maar de problemen die er zich vroeger voordeden bleken zich echter te verplaatsen.

Stad Antwerpen en het district Antwerpen hebben op basis van alle binnengekomen meldingen, observaties op het terrein, adviezen van de administratie, feedback van handelaars en van bewonersgroepen beslist om de proefopstelling stop te zetten.

De Abdijstraat, De Bosschaertstraat en de Pieter Génardstraat krijgen daardoor opnieuw hun vroegere rijrichting. Dat zal gebeuren vanaf het moment dat de werken aan de tramhalte ter hoogte van kruispunt Abdijstraat – Sint-Bernardsesteenweg (voor de ingang van het Shoppingcentrum TIR) begin september achter de rug zijn. Omwonenden en lokale handelaren zullen met een infobrief van de precieze timing op de hoogte gebracht worden. ​

Extra flankerende maatregelen

De stad werkt met het district een aantal flankerende maatregelen uit die de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede zullen komen:

  • Als onderdeel van de inspanningen om de verkeerssituatie op het Kiel te verbeteren, zal er extra gehandhaafd worden op bepaalde fenomenen zoals foutief parkeren en verkeersonveilig en asociaal rijgedrag.
  • De Schijfstraat wordt enkelrichting gemaakt van de Sint-Bernardsesteenweg naar de Max Elskampstraat. Deze aanpassing zorgt voor minder conflicten tussen uitrijdend verkeer en fietsers, vermindert het aantal U-turns op de Sint-Bernardsesteenweg en voorkomt blokkades van het kruispunt. Bovendien wordt langs beide zijden van de straat parkeren toegestaan, waardoor extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. De bewoners van deze straat krijgen nog een aparte infobrief.
  • Daarnaast worden de tramhaltes op de Sint-Bernardsesteenweg aangepast om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren. De tramperrons tussen Den Tir en de Abdijstraat worden verlengd tot aan de centrale voetgangersoversteek. Extra balustrades zullen langs de rijweg worden geplaatst om de veiligheid van voetgangers te waarborgen en willekeurige oversteken te vermijden. De verlengde perrons bieden ook meer opstelruimte voor het openbaar vervoer. De werken hiervoor zijn reeds gestart en zullen afgerond worden begin september.
  • Om in de wijk de snelheidslimiet van 30 km/u af te dwingen, zal er een evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen waar verkeersdrempels kunnen worden bijgeplaatst.
  • Met de scholen op het Kiel zal gekeken worden welke maatregelen nodig zijn om de bereikbaarheid van de scholen te verbeteren.
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.