Nieuwe ondergrondse parking aan Loodswezen

Het college nam kennis van een haalbaarheidsstudie naar de aanleg van een ondergrondse parking aan het Loodswezen, en keurde het gunnings- en vergunningstraject goed. De parking zal tot 400 parkeerplaatsen bevatten, en kadert binnen de parkeervisie Scheldekaaien en de visie parkeerlus Kaaien-Leien.

Door de stabilisatie van de kademuur en de heraanleg van de Scheldekaaien verdwenen daar 700 parkeerplaatsen. De stad liet de afgelopen twee jaar een onderzoek uitvoeren naar een ondergrondse parking ter hoogte van het Loodswezen (Tavernierkaai).

De door de stad bestelde haalbaarheidsstudie leverde onderstaande inzichten op:

  • De nieuwe ondergrondse parking kan tot 400 plaatsen bevatten, verdeeld over drie bouwlagen;
  • Van die plekken worden een aantal voorbehouden voor elektrische voertuigen, en wordt een deel opengesteld voor buurtparkeren;
  • Het toegangscomplex van de parking (in- en uitrit) sluit aan op de parkeerlus Kaaien-Leien. Dit zal veilig en ondergronds georganiseerd worden aan weerszijden van de Tavernierkaai, richting het noorden.

Het college nam nu kennis van de resultaten van deze studie. Samen met die kennisname kon meteen het gunnings- en vergunningstraject goedgekeurd worden.

Stedelijke parkeervisie

De realisatie van de parking aan de Loodswezensite past in de stedelijke parkeervisie Scheldekaaien en de visie parkeerlus Kaaien-Leien.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Er verdwenen op die plek heel wat parkeerplaatsen voor de heraanleg van de kaaien, en ook in de omliggende straten is weinig parkeergelegenheid. Een deel van de parking aan het Loodswezen zal dan ook als buurtparking gebruikt worden om aan de omwonenden tegemoet te komen. Dit past in ons streven om de historische binnenstad als voetgangersvriendelijk gebied in te richten."

Loodswezensite

De gebouwen op de site hebben momenteel een tijdelijke invulling. Voor het historisch erfgoed op de Loodswezensite, het gebouw van het Loodswezen en de Boeienloods, wordt een interessante herbestemming gezocht. In het voormalige gebouw van het Loodswezen komt de Smaakhaven, een culinair centrum dat dé thuishaven van gastronomisch Vlaanderen zal worden. ‘Smaakhaven’ zal dé ontmoetingsplek worden voor zowel nationale als internationale fijnproevers, en dus heel wat publiek trekken. Ook voor een optimaal functioneren van deze nieuwe trekpleister is parkeercapaciteit nodig.

Stad Antwerpen en AG Vespa staan in voor de heraanleg van de site: de stad voor de parking, en AG Vespa voor het openbaar domein. AG Vespa koos in januari 2022 ontwerpbureau Bas Smets voor het openbaar domein. Eind 2022 is ook een voorontwerp goedgekeurd. AG Vespa zorgt ook voor de integratie van een namenmonument ter herdenking van de overleden Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Meer info daarover staat in dit eerder verstuurd persbericht.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.