Nieuw terrasreglement voor horeca-uitbaters

Antwerpen is een bruisende en aangename stad, en daar dragen de lokale horecaondernemers flink aan bij. Nadat de stad de voorbije maanden de strategische horecakernen bijkomende ruimte gaf waar het kon, heeft ze nu ook haar terrasreglement geactualiseerd. Dat met aandacht voor de verwachtingen van stedelijke horeca, bezoekers en omwonenden, en voor de noden op het vlak van publieke veiligheid.

Op maandag 29 april werd het nieuwe terrasreglement goedgekeurd door de gemeenteraad.

Uitvoering nieuw reglement

Het vernieuwde reglement gaat van start vanaf 1 mei 2024 en is onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe aanvragen én op de bestaande terrastoelatingen.

De belangrijkste wijzigingen omvatten:

  • De verfijning van bestaande bepalingen, en de toevoeging van nieuwe bepalingen, zoals een verduidelijking over het strikt persoonlijke karakter van de terrastoelating, verduidelijking van de toepassingsvoorwaarden voor de verankeringen en afbakeningen, parasols en overkappingen, het gebruik van terraselementen als afbakening, … . Horeca-uitbaters kunnen zelf nagaan of de inrichting van hun terras nog overeenstemt met deze wijzigingen. De afmetingen van de terraszones in de bestaande terrastoelatingen blijven daarbij behouden. Het volledige reglement is terug te vinden op www.antwerpen.be/terrastoelating.
  • Het pand dient vergund te zijn voor de functie hotel, dancing, restaurant, café, of detailhandel met horeca als nevenfunctie om een terras te kunnen aanvragen.
  • De maximale boetebedragen werden verhoogd, in functie van de recente aanpassingen aan de GAS-wet en de levensduurte.

Er is een tijdelijke overgangsregeling voor bestaande horecazaken die een (extra) terrastoelating aanvragen of een nieuwe uitbater krijgen (nieuw KBO-nummer) en die in afwachting zijn van een omgevingsvergunningsbeslissing of een opname in het vergunningenregister. Zij kunnen tot 1 mei 2025 een aanvraag indienen voor een voorwaardelijke terrastoelating, conform de bepalingen van het terrasreglement. Die voorwaardelijke toelating vervalt automatisch bij een definitieve terrastoelating of weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Ligt het terras in een strategische horecakern, dan kunnen er bijzondere specifieke reglementen en plannen gelden. Deze primeren op de bepalingen van het nieuw terrasreglement.

Momenteel werkt de stad nog aan een aanpassing van het belastingreglement. Na goedkeuring daarvan zullen uitbaters die hun eilandterras in de wintermaanden niet gebruiken en opbergen, een gereduceerde taks kunnen aanvragen.

Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis licht toe: “Het nieuwe reglement staat toe dat gevelterrassen in de winter mogen omgevormd worden tot winterproof terrassen. Dat zal mogelijk zijn van oktober tot en met eind maart en kan door meer en hogere beschutting te voorzien aan de zij- en voorkanten van de terrasoppervlakte. Hierdoor kunnen de uitbaters ook tijdens het gure weer hun klanten comfortabel bedienen en garanderen we op die manier de typische Antwerpse terrasjesbeleving tijdens de donkere winteravonden.”
Burgemeester Bart De Wever: “Het vernieuwde terrasreglement ondersteunt horecaondernemers om een deel van de publieke ruimte te gebruiken voor terrassen waar dat mogelijk is. Tegelijkertijd behouden we het gezellige en historische karakter van Antwerpen als woonstad, met respect voor onze bewoners en bezoekers. Zo zorgen we voor een gezonde balans tussen horeca en wonen. We zullen bijvoorbeeld beter waken over de omvang van de terrassen, en de logisch aansluiting van een terras met de horecazaak. Voor een eilandterras op een parkeerplaats kijken we ook naar de mobiliteitssituatie en de mate waarin de zaak reeds over een terras beschikt. We zullen ook strikt kijken naar het beschikken over de juiste omgevingsvergunning en functie, en of de horecazaak correct is aangemeld als publiek toegankelijke inrichting. Het nieuwe terrasreglement schept dus een helder en eerlijk kader voor horecaondernemers én omwonenden.”

Praktisch

Alle horeca-uitbaters met een terrastoelating krijgen een persoonlijke brief over het nieuwe reglement.

Bart De Wever Burgemeester
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.