Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor bedrijventerrein Ter Beke zuid

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor bedrijventerrein Ter Beke zuid

Stad Antwerpen maakt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor het bedrijventerrein Ter Beke Zuid in Wilrijk. Het college keurde de start- en procesnota voor het plan goed. De ambitie is om tegen de zomer van 2024 een definitief ontwerp te hebben.

De stad wil bedrijventerrein Ter Beke Zuid klaar maken voor de toekomst. Het moet een aantrekkelijk gebied worden met ruimte voor duurzame en economische groei. Dat betekent het bedrijventerrein opwaarderen, met ruimte voor grootschalige detailhandel, en door de realisatie van een robuuste waterhuishouding. Het in 2022 door de stad aangekochte Ferrarisbos wordt in dit nieuwe RUP geïncorporeerd.

Plangebied

In Wilrijk tussen de Boomsesteenweg, de vallei van de Grote Struisbeek, Fort 7 en het domein van kasteel Klaverblad, de golfclub Cleydael en landbouwgebied ligt een bedrijventerrein. Ter Beke Zuid is daarbij ruwweg het stuk bedrijventerrein ten zuiden/westen van de Terbekehofdreef.

Situering van het plangebied
Situering van het plangebied

Dit bedrijventerrein uit de jaren ’70 is ondertussen sterk verouderd en niet aangepast aan de noden van vandaag. Het is grotendeels verhard, wat vanwege de ligging tussen het hoger gelegen Fort 7 en de Grote Struisbeek voor wateroverlast zorgt bij zware neerslag. Verbindingen voor groen en water zijn noodzakelijk om het bedrijventerrein klaar te maken voor de toekomst.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Het industriegebied Ter Beke Zuid gaat met dit nieuwe RUP een aantrekkelijke economische en robuuste waterbestendige toekomst tegemoet. Er komt meer ruimte voor bedrijvigheid én er wordt vol ingezet op vergroening en verblauwing. De creatie van een ecologische waterbuffer levert een essentiële bijdrage aan de robuuste waterhuishouding waaraan dit gebied nood heeft. Deze wordt mogelijk gemaakt dankzij de definitieve aanschaf in 2022 van het oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurde Ferrarisbos.” ​

Behoud en uitbouw van grootschalig bedrijventerrein

Het doel van het nieuwe RUP is het bestaande gebied Ter Beke te behouden als gewenste locatie voor een bedrijventerrein en het tegelijkertijd ruimtelijk en economisch op te waarderen.

De stad wil de grootschalige detailhandel houden en uitbouwen als dat gewenst is.

In het RUP wordt verder een geschikte locatie voor een publieke vrachtwagenparking gezocht, om veilig te kunnen parkeren tijdens de rusttijden.

De ruimtelijke opwaardering van het bedrijventerrein houdt ook het versmallen van de bestaande 200 meter brede reservatiestrook voor pijpleidingen in. De huidige reservatiestrook loopt dwars door het plangebied en is vandaag minder functioneel, waardoor er ruimte is voor optimalisatie. Met de versmalling van de reservatiestrook komt er ruimte vrij voor bedrijvigheid en groen.

Meer groen en meer ruimte voor robuuste waterhuishouding

Het nieuwe RUP probeert tegelijkertijd een antwoord te geven op de wateroverlast, vanuit de Waterstudie Ter Beke (2018).

De definitieve aankoop van het Ferrarisbos in 2022 zorgt ervoor dat ongeveer 5 hectare bos – oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurd - definitief beschermd is en toegankelijk zal zijn voor iedereen. In combinatie met de aanschaf van een braakliggend terrein naast dit historische bos kan een ecologische verbinding met infiltratiebufferbekken gecreëerd worden tussen het Ferrarisbos en het westelijk gelegen kasteeldomein Klaverblad.

Er komen verder ook grachten en buffers voor regenwater en ecologische verbindingen tussen het Klaverblad en het Ferrarisbos, tussen Hof ter Beke en de Grote Struisbeek en ter hoogte van de reservatiestrook.

Verdere stappen

De terinzagelegging start op 24 maart 2023 en loopt tot en met 25 mei 2023. Op 27 april 2023 zal een infomoment plaatsvinden. De buurt ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. De ambitie is om tegen de zomer van 2024 een definitief ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan te hebben.

Alle informatie over Ter Beke Zuid is te vinden op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/ter-beke-zuid/over.


De beelden uit dit persbericht staan in de mediagalerij. Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.