Meer dan tachtig extra dropzones

Er komen heel wat extra dropzones voor deelvoertuigen (steps en fietsen) bij in Antwerpen, in het gebied binnen de Leien en aan het Middelheimpark en het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix. Die afgebakende plekken moeten er voor zorgen dat er minder fout gestalde deelvoertuigen zijn.

Stad Antwerpen levert inspanningen om met een uitgebreid mobiliteitsaanbod de stad bereikbaar te houden voor bewoners, bezoekers en werknemers. Daarbij wonnen deelsystemen zoals fietsen en steps de laatste jaren aan populariteit. Om de hinder van fout gestalde deelvoertuigen te beperken werden ‘no park zones’ in het leven geroepen, afgebakende gebieden waar voertuigen niet gestald mogen worden. Evenals ‘dropzones’, gemarkeerde zones waar voertuigen gestald moeten worden.

Uit evaluatie blijkt dat de combinatie van grote no park zones met daarin voldoende dropzones de overlast van gestalde deelvoertuigen zeer sterk verlaagt, dat is bijvoorbeeld gebleken op de De Keyserlei. Daarom zullen er meer dropzones worden ingevoerd doorheen de stad. Hierbij wordt in de eerste plaats gefocust op winkelgebieden en gebieden die kampen met overlast door de deelvoertuigen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Deelmobiliteit hoort thuis in Antwerpen, maar wel op onze voorwaarden, met respect voor het openbaar domein en voor andere weggebruikers.”

Locaties

Daarvoor keurde het stadsbestuur nu een kleine tachtig nieuwe locaties binnen de Leien goed. Die vormen een uitgebreide aanvulling op de reeds bestaande dropzones. Ze zullen gemonitord worden in functie van drukte en evenementen, aan de hand van de data die door de aanbieders worden aangeleverd. Na het uitvoeren van deze locaties zal het hele gebied een 'no park zone' worden daar waar dat vandaag nog niet het geval is.

De nieuwe dropzones bestrijken een groot gebied: zowel in het historisch centrum als op het Zuid, de studentenbuurt, de kaaien… . Het gaat soms om meerdere zones in een straat, zoals bijvoorbeeld in de Paardenmarkt, de Cockerillkaai en de Vlaamsekaai.

Ook aan het Middelheimpark (met ook het naastgelegen ZNA Middelheim) komen er drie bij, en één aan het nieuwe ZNA Cadix. Ook daar is het de bedoeling dat er nadien no park zones rond de ziekenhuisgebouwen worden ingevoerd. Deze dropzones komen er op vraag van de ziekenhuizen zelf, omdat er bezorgdheid was over de toegankelijkheid, en over de veiligheid i.v.m. de vrije doorgang voor ambulances.

Alle nieuwe dropzones worden vanaf januari gemarkeerd, en zullen op termijn zichtbaar worden in de apps van de aanbieders van de deelvoertuigen. De lijst met locaties is hieronder te vinden.

Lijst locaties dropzones.pdf 150 KB

Herkenbaarheid

De dropzones komen grotendeels op voetpaden en pleinen, en anders in parkeerstroken. Ze worden vormgegeven door middel van een groot wit op de grond geschilderd kader met de kenmerkende pijlen van Slim naar Antwerpen. In het vak staan een stempel met het woord 'Dropzone' en een pictogram van het voertuigtype dat er is toegelaten. Dit pictogram wordt herhaald op het infobord dat naast het vak wordt geplaatst. De dropzones voor specifieke voertuigen zijn voorzien van een verticale aanduiding om de stallingsrichting en het aangewezen aantal plaatsen aan te geven.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.