Mediaplein en Bist krijgen bewegwijzering als slimme schakel

Mediaplein en Bist krijgen bewegwijzering als slimme schakel

Stad Antwerpen wil het gebruiken en combineren van duurzame vervoerswijzen stimuleren, door de uitbouw van slimme schakels of mobipunten. Op specifieke mobiliteitsknooppunten wordt daarvoor bewegwijzering aangebracht, worden verschillende vervoersmodi verzameld en zullen er extra faciliteiten komen, zodat de locaties voor de gebruikers herkenbaar worden als overstappunt of slimme schakel. Op twee van de proeflocaties, het Mediaplein in district Antwerpen en de Bist in Wilrijk, voorziet de stad vanaf vandaag de eerste bewegwijzering.   

Voor de uitrol van een performant netwerk van slimme schakels werken de Antwerpse Vervoerregio, stad Antwerpen en de districten samen. In overleg duidden ze hiervoor circa 130 locaties aan, verspreid over het grondgebied van de stad. In een latere fase zullen er ook in de randgemeenten slimme schakels komen.  

In een eerste fase worden vijf proeflocaties uitgewerkt. De Bist in Wilrijk en het Mediaplein zijn als eerste aan de beurt, en krijgen alvast bewegwijzering. Daarna volgen het Operaplein, Olympiade en Antwerpen-Centraal.  

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Wie verschillende vervoersmiddelen combineert is vaak sneller en makkelijker op zijn bestemming. De voorwaarde is natuurlijk dat het hele plaatje van infrastructuur en modi klopt. Om die reden investeren we in de uitrol van een fijnmazig netwerk van slimme schakels."

Uniforme en herkenbare bewegwijzering 

Om de drempel voor overstappen te verlagen en de reiziger duidelijk te maken welke diensten aanwezig zijn, krijgt elk knooppunt duidelijke en uniforme bewegwijzering.  

Op deze bewegwijzering staan onder andere:

- de bus-, tram- en metrolijnen; 

- deelmobiliteit; 

- laadinfrastructuur; 

- extra faciliteiten zoals afgesloten fietsparkings en lockers. 

Momenteel worden enkel analoge borden gebruikt. In een latere fase zullen deze worden uitgebreid met digitale borden die realtime informatie geven over het openbaar vervoer, deelmobiliteit en gewijzigde verkeerssituaties. Deze digitale borden worden gerealiseerd met steun van de Europese Unie via het Horizon-project SPINE. 

De bewegwijzering wordt geplaatst op de looplijnen tussen de verschillende vervoersmodi/diensten. Op de Bist is op negen plekken bewegwijzering voorzien en op het Mediaplein op vijf. 

Story image

Inrichting slimme schakels 

Door de mobiliteitsknooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en aan te vullen met extra diensten stijgt het comfort voor de gebruiker. Op elk van deze locaties met bus- en tramperrons worden deze integraal toegankelijk gemaakt. Daarnaast worden de fietsvoorzieningen uitgebreid met onder andere laadpunten voor elektrische fietsen en afgesloten fietsparkings.  

Zo zal later dit voorjaar op de Bist een afgesloten fietsparking worden geopend. Reizigers zullen er hun fiets voor 1 dag gratis kunnen stallen om over te stappen op andere vervoersmiddelen. Bijkomend zullen ook geleidingslijnen voor mensen met een visuele beperking en extra fietsbewegwijzering worden aangebracht.  

Aan slimme schakel Mediaplein zullen enkel nog geleidingslijnen worden aangebracht, aan de bushalte in de Pelikaanstraat. Fietsers kunnen hun fiets stallen in de bestaande fietsenstalling onder het Mediaplein.  

Hoppin 

Op Vlaams niveau worden de mobiliteitsknooppunten Hoppinpunten genoemd. In alle steden en gemeentes in Vlaanderen zullen er de komende jaren dergelijke punten worden gerealiseerd. Op slimme schakels Bist en Mediaplein zal er dan ook een Hoppinzuil geplaatst worden met informatie voor reizigers.  

Meer info over de slimme schakels is te vinden op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.


In de mediagalerij staan de beelden uit dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Story image
Story image
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.