Maatregelen burgemeester tegen drankgelegenheid Brouwersvliet

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid aan de Brouwersvliet bijkomende maatregelen op te leggen wegens geluidsoverlast. De uitbater moet aanpassingen doen om de hinder, veroorzaakt door de elektronisch versterkte muziek, te voorkomen. Het niet naleven van deze maatregelen kan leiden tot verdere sancties, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting.

De politie stelde bij meerdere controles regelmatig geluidsoverlast vast vanuit een drankgelegenheid aan de Brouwersvliet in Antwerpen. Het ging telkens om elektronisch versterkte muziek, die duidelijk hoorbaar was in de openbare ruimte en zelfs tot in het dienstvoertuig van de agenten. Bovendien leverde de uitbater onvoldoende inspanningen om deze geluidshinder te beperken, ondanks het feit dat hij hierover meermaals werd aangesproken door de politiediensten. Hij had enkel een audiosysteem aangekocht, maar dat bleek begrensd te zijn op een te hoge decibelwaarde, met name op 90 dB(a) in plaats van de toegestane 85 dB(a).

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en rust in het gedrang komt, besliste hij een aantal bijkomende maatregelen op te leggen, die zich specifiek richten op geluidsoverlast. Zo moet de uitbater erop toezien dat de elektronisch versterkte muziek die binnen wordt afgespeeld, geen hinder veroorzaakt in de openbare ruimte. Daarvoor moet hij ramen en deuren gesloten houden bij het afspelen van elektronisch versterkte muziek. Ook moet de toegangsdeur een deurpomp of deurdranger krijgen zodat deze automatisch sluit.

Verder moet de uitbater een geluidsbegrenzer laten installeren op de vaste muziekinstallatie, die door de politie kan verzegeld worden. De plaatsing van deze begrenzer en de afstelling vooraf moet door een bevoegde en gekwalificeerde onderneming gebeuren, en gecontroleerd worden door de dienst Leefmilieu van de politie.

Met deze maatregelen wil de burgemeester de geluidsoverlast voor buurtbewoners vermijden en de rust in de buurt garanderen. Als blijkt dat deze maatregelen niet worden nageleefd, kunnen er verdere sancties volgen, waaronder een tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.