Klimaatfonds zoekt projecten klimaatadaptatie op private percelen

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Ze rekent daarbij op bedrijven, organisaties en bewoners(collectieven) om samen die ambitie waar te maken. Met het Antwerps Klimaatfonds ondersteunt de stad strategische en innovatieve projecten die hierin het verschil kunnen maken. Daarom lanceert dat fonds vandaag voor de tweede keer een thematische oproep, voor professionals die inzetten op klimaatadaptatie op private percelen. Een goedgekeurd project kan tot 50.000 euro krijgen.

Tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat de stad waar mogelijk ruimte maakt voor water en meer groen om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te vangen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren zijn niet alleen ingrepen op het publiek domein, maar ook op private percelen nodig. De huidige thematische oproep richt zich uitsluitend tot professionals (zowel ondernemers als organisaties) die met hun expertise zulke projecten opzetten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om projecten die:

  • eigenaars van percelen stimuleren om klimaatadaptieve ingrepen uit te voeren;
  • andere professionals ondersteunen om klimaatadaptieve maatregelen structureel in hun werking op te nemen;
  • zich richten op specifieke perceeleigenaars (zoals groothandels, verenigingen van mede-eigenaars,…).

Deze thematische oproep richt zich dus tot organisaties die er via breed opgezette projecten voor zorgen dat perceeleigenaars hun percelen meer ontharden en vergroenen.

Deze oproep werd ook begin 2022 al gelanceerd en krijgt nu een tweede ronde.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Met ons vooruitstrevend klimaatplan leggen we de lat zeer hoog, we willen de absolute koploper zijn en blijven in Vlaanderen. Die ambitieuze doelstellingen kunnen we niet alleen waarmaken: met de nieuwe projectoproep doen we opnieuw een beroep op ondernemers, organisaties en visionairen in onze stad, om door middel van innovatieve en gedurfde projecten bij te dragen aan het verder vergroenen en verblauwen van private percelen in Antwerpen. Op die manier houden we onze stad leefbaar en willen we het verschil maken in de strijd tegen de klimaatopwarming.”

Voor de concrete investeringen op het terrein zelf die uit deze projecten voortkomen, kunnen perceeleigenaars dan beroep doen op de klimaatpremie van de stad.

Infomoment

Wie een projectdossier wil indienen, kan daarvoor rekenen op begeleiding vanuit het Klimaatfonds. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en met al hun vragen terecht op een online infomoment op donderdag 2 maart. Goedgekeurde projecten zullen een peter of meter toegewezen krijgen die het project mee opvolgt.

Alle informatie over het Klimaatfonds, de nieuwe oproep en het infomoment staat op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/premies-subsidies/klimaatfonds.

Klimaatfonds

Via het Antwerpse Klimaatfonds ondersteunt de stad bedrijven, bewoners(collectieven) en organisaties die een innovatief klimaatproject opstarten. Ze lanceert daarom jaarlijks een of meerdere oproepen die een antwoord bieden op specifieke klimaatuitdagingen. Elk project kan tot maximaal 50.000 euro aan subsidie ontvangen.

Sinds de oprichting van het Klimaatfonds in 2020 ontvingen reeds 28 projecten binnen 6 oproepen een subsidie, goed voor een totaalbedrag van 564.400 euro. De projecten die vorig jaar een subsidie kregen binnen de oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ zijn te vinden op https://antwerpenvoorklimaat.be/klimaatfonds-geselecteerde-projecten. ​

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.