Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers

Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers

Op woensdag 11 mei verwelkomden STAN, stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg alle studentenvertegenwoordigers en presidia voor een panelgesprek over welkomstrituelen met aansluitend een namiddag vol workshops in het Zuiderpershuis. Zo kunnen deze studenten het volgende academiejaar voorbereid en geïnformeerd starten. Het doop- en feestcharter, een wederzijds engagement dat kadert in een leefbare studentenstad, komt ook dit jaar uitgebreid aan bod in de verschillende workshops.

Tijdens deze kick-off verwelkomden STAN, stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg voor de elfde keer de nieuw verkozen presidia en studentenraden. De verkozen studentenvertegenwoordigers krijgen op dit event de nodige bagage mee, zodat ze goed voorbereid kunnen starten aan het nieuwe academiejaar.

Grote Doopdebat

Dit academiejaar staat in teken van het Grote Doopdebat, een participatief traject waarin STAN en stad Antwerpen samenwerken met studenten en de hogere onderwijsinstellingen. In dit traject gaan ze in dialoog over welkomstrituelen, waaronder ook het dopen. Via co-creatie zijn de principes en voorwaarden vastgelegd, zodat deze rituelen in een hedendaagse context kunnen plaatsvinden.

Inspiratiegids

Het resultaat van dit traject vertaalt zich in een inspiratiegids met voorwaarden, best practices, afspraken en ideeën van en voor studenten. Op de kick-off geeft men een preview van deze inspiratiegids en reflecteren de deelnemers over het traject tot hiertoe. Schepen voor jeugd en onderwijs Jinnih Beels, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool Veerle Hendrickx, procesbegeleidster Dette van Zeeland en enkele studenten tekenden present voor een panelgesprek.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Ze hebben er lang op moeten wachten, maar na twee jaar kunnen onze studenten eindelijk weer activiteiten organiseren. Voor hen een van de manieren om sociale netwerken uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Maar we willen ook zorgen dat ze dat in een veilig klimaat en op een hedendaagse manier kunnen doen, die ook door henzelf wordt gedragen. Samen met hen werken we daarom aan een inspiratiegids voor welkomstrituelen.”

Workshops

Het aantal studenten dat op een beperkte oppervlakte in en rond de historische studentenbuurt studeert, woont, leeft en feest is aanzienlijk. Dit zorgt enerzijds voor dynamiek en vernieuwing, maar tegelijk ook voor uitdagingen in kader van de leefbaarheid van de buurt. Verenigingen engageren zich met het doop-en feestcharter daarom jaarlijks om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Tijdens deze kick-off kunnen de presidia en studentenvertegenwoordigers verschillende workshops volgen om hen te ondersteunen in dit engagement.

De workshops behandelen onderwerpen als mentaal welzijn, omgaan met alcohol en hoe reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kunnen studenten ook een mediatraining of EHBO-workshop volgen en staan de lokale politie en buurtregisseur klaar om met hen in gesprek te gaan. In opvolging van het plenaire gedeelte kunnen de studenten ook concreet aan de slag met de inspiratiegids.

Het programma is te vinden op www.kickoffantwerpen.be.


In de mediagalerij  vindt u beeldmateriaal van het panelgesprek tijdens de kick-off. Dit is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels

Copyright headerbeeld: Woodmonkey

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.