Intrekking uitbatingsvergunning nachtwinkel Bredabaan

Het college besliste om de uitbatingsvergunning van een nachtwinkel op de Bredabaan in Merksem definitief in te trekken.

Het stadsbestuur wil het signaal geven dat de voorschriften in het politiereglement uitbatingsvergunning en de politiecodex steeds strikt moeten worden nageleefd. Anders loopt een zaakvoerder na waarschuwingen kans op een schorsing of intrekking van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke sluiting van de inrichting.

Uit verschillende vaststellingen in een nachtwinkel op de Bredabaan blijkt dat de uitbater het niet zo nauw neemt met de regels. Hij schendt voortdurend en telkens opnieuw de geldende reglementering met betrekking tot de uitbatingsvergunning. Zo bleek onder andere dat de betrokkene zich al meer dan tien jaar bezondigt aan het faciliteren van zwartwerk. Ook waren er meerdere inbreuken op prijsaanduidingen en vervallen producten. Bovendien vond er meermaals een wisseling van zaakvoerder plaats zonder dat dit aan de stad gemeld werd, wat nochtans verplicht is.

Ondanks verschillende waarschuwingen om zich in regel te stellen met de geldende wetgeving én het opleggen van diverse geldboetes in het kader van de GAS-reglementering, blijven tal van inbreuken bestaan. Voorts daagde de uitbater niet op tijdens een hoorzitting en werd niet ingegaan op de mogelijkheid tot schriftelijk verweer. Hieruit blijkt een duidelijk gebrek aan inzicht in de problematiek en de ernst van de vastgestelde inbreuken. Ook op het vlak van moraliteitsvoorwaarden voldoet de uitbating nog altijd niet aan de geldende regelgeving. De omvang, de ernst en het weerkerend karakter van de begane inbreuken rechtvaardigen dan ook een definitieve intrekking van de uitbatingsvergunning.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.