Hogere boetes voor sluikstorten

Vrijdag 14 juni 2024

Voor stad Antwerpen is de strijd tegen sluikstorten een prioriteit. Wie betrapt wordt op sluikstorten krijgt een GAS-boete (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) tot 500 euro en draait daarnaast op voor de kosten van het verwijderen van het afval. Vanaf juli kunnen die kosten niet enkel berekend worden op basis van het gewicht, maar ook op basis van volume. Dat betekent dat daders naast een boete nu ook vaker een hogere retributie mogen verwachten.

Sluikstorten verwijst naar alle vormen van afval dat wordt achtergelaten op plaatsen waar dit niet is toegestaan of op momenten wanneer het niet is toegelaten. Zo is het niet toegelaten om afval naast een glascontainer te zetten, vuilzakken bij een inwerpzuil van een sorteerstraatje achter te laten, of afval op een andere dag dan de ophaaldag aan te bieden. Ook eigenaars van achtergelaten fietsen of bromfietsen kunnen voor sluikstorten beboet worden.

Als stad kosten sluikstorters ons meer dan 37 miljoen euro per jaar. Dat zijn hallucinante bedragen”, zegt schepen voor stadsonderhoud Els van Doesburg. “Door onze medewerkers de mogelijkheid te bieden de opruimkost te berekenen op basis van zowel gewicht als volume, zorgen we ervoor dat vervuilers altijd betalen.”

In 2023 werden bij de stad 80.195 sluikstortmeldingen verwerkt. Het eerste kwartaal van 2024 zijn reeds 20.598 sluikstorten gemeld. Bij de grote meerderheid van de meldingen wordt het sluikstortafval diezelfde dag nog opgeruimd.

Bij sluikstorten onderzoeken de cleanteams van de stad of de dader(s) kunnen geïdentificeerd worden. Regelmatig vinden ook grotere en gerichte acties plaatst, onder meer met cameratoezicht, waarbij de diensten van de stad en de politie nauw samenwerken. De stad experimenteert ook met artificiële intelligentie om daders lik op stuk te geven.

De vervuiler betaalt

Wie betrapt wordt mag zich verwachten aan een GAS-boete tot 500 euro en betaalt daarnaast ook voor de opruimkosten voor het verwijderen van het sluikstortafval. In het verleden konden die kosten enkel berekend worden op basis van het gewicht van het achtergelaten afval. Vanaf juli kan dit ook veel eenvoudiger berekend worden op basis van het volume. Dit betekent dat toezichters niet meer met een weegschaal moeten rondlopen en veel eenvoudiger en dus vaker de opruimkost van het afval zullen kunnen aanrekenen. Ook de berekeningswijze werd herzien waardoor er vaak een hogere retributie zal kunnen worden aangerekend.

Burgemeester Bart De Wever: “Sluikstorters ergeren niet alleen brave burgers, hun gedrag zorgt er ook voor dat straten er onverzorgd bijliggen. Dat heeft een negatieve impact op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in onze stad. Bovendien zorgt al dat afval voor tonnen werk bij onze opruimdiensten die echt wel iets beter te doen hebben. De ophaling en verwerking van het afval kost handenvol geld. Daarom is het niet meer dan normaal dat sluikstorters daar de rekening voor gepresenteerd krijgen, bovenop een boete.”

Met de kordate aanpak tegen sluikstorten en de hogere retributie voor de daders wil de stad de overlast van sluikstorten verder terugdringen. Het nieuwe reglement wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en gaat na goedkeuring in vanaf 1 juli 2024.

 

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
David Cleiren Woordvoerder schepen Els van Doesburg

 

Dienstverlening & Bestuur Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.