Heraanleg Meirbrug en Scheldekaaien aan Suikerrui

Verdere stappen in realisatie Via Sinjoor

Vrijdag 15 juli 2022

Het college besliste vandaag om verdere stappen te zetten in de realisatie van de Via Sinjoor. Na de transformatie van het Operaplein worden nu ook de Meirbrug en de Scheldekaaien ter hoogte van de Suikerrui aangepakt. Zo krijgen voetgangers één lange wandelas van het station Antwerpen-Centraal tot aan Het Steen en de Scheldekaaien.

Meirbrug

De Meirbrug en de omliggende straten zullen er over enkele jaren helemaal anders uitzien. Het deel dat de Meir via de Boerentoren met de Groenplaats verbindt, wordt autoluw. Het doel is om het 16de-eeuwse centrum van de stad in te richten als een woonerf. Dat betekent dat alleen lokaal verkeer er nog welkom is, denk maar aan bewoners en mensen die richting publieke parkings trekken. Gemotoriseerd verkeer zal zich enkelrichting bewegen van de Huidevettersstraat naar de Kammenstraat. Het doorgaande verkeer zal zich via de tunnels onder het Operaplein of via de kaaien verplaatsen.

Deze heraanleg betreft zowel bovenlokale als lokale straten en wordt deels door de stad, deels door het district Antwerpen gefinancierd. Het voorontwerp staat half augustus nog op de agenda van het districtscollege.

Verdiepte Kaaiweg

De Via Sinjoor wordt verder doorgetrokken van de Grote Markt langs de Suikerrui tot aan Het Steen, met een vrije doorgang over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de Scheldekaaien gaat ondergronds, langs een verdiepte Kaaiweg. Ook de ingang van de parking Grote Markt, die voor heel wat verkeershinder zorgt, gaat ondergronds. In de korte tunnel wordt een fietsparking ingewerkt met 500 plaatsen.

Beide ingrepen scheiden voetgangersstromen, fietsers en autoverkeer, waardoor het stadscentrum veiliger en aantrekkelijker wordt voor iedereen.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.