Heraanleg Lakborslei en Rodekruisplein in Deurne van start 

Op maandag 27 mei zijn de werken aan de Lakborslei en het Rodekruisplein in Deurne gestart. De heraanleg zal zorgen voor een verkeersveilige en klimaatbestendige inrichting van de straat en het pleintje. Brede voet- en fietspaden verbeteren de verkeersveiligheid, en een grote groenstrook met nieuwe bomen verhoogt de leefbaarheid en zorgt voor een optimale waterbuffering. Regenwater en afvalwater wordt apart afgevoerd door een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken begin 2026 afgerond zijn. 

De Lakborslei ligt in het district Deurne en loopt over een afstand van 900 meter helemaal van de Turnhoutsebaan (Cogelsplein) noordwaarts tot aan de Bisschoppenhoflaan.  

De heraanleg betreft bijna de volledige straat: van het Cogelsplein tot aan het kruispunt met de Confortalei. Met de aanleg van een groenstrook, een nieuw pleintje ter hoogte van het Huis van het Kind (Lakborslei 200), en een nieuw rioleringsstelsel waarbij wordt ingezet op de afvoer van afvalwater en op infiltratie en buffering van hemelwater, krijgt de Lakborslei een toekomst- en klimaatbestendige inrichting. Comfortabele fiets- en voetpaden en een duidelijke en veilige inrichting aan de schoolomgevingen maken haar verkeersveiliger voor alle gebruikers. 

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Meer groen, minder wateroverlast en een verkeersveiligere omgeving. Dat is de heraanleg van de Lakborslei en Rodekruisplein in Deurne. Samen met de buurt werken we naar een klimaatrobuust Antwerpen waar het aangenaam vertoeven is voor elke Antwerpenaar. Ik ben dan ook enorm trots om vandaag, samen met het district Deurne, de eerste spade in de grond te mogen steken als aftrap van deze werken.”

Klimaatbestendig ontwerp 

Aan de westkant van de Lakborslei, de kant van de oneven huisnummers, zorgt een nieuwe groenstrook van 2 tot 5 meter breed voor meer groen en een betere opvang van regenwater, en dit over de volledige lengte van de straat. De bewoners konden tijdens een infomoment hun ideeën over de invulling van de groene berm doorgeven. In het ontwerp is de groenstrook ingedeeld in drie zones: 

  • een intensief beheerde groene verblijfszone met banken;
  • een extensief beheerde wandelzone;
  • een ontoegankelijke zone met heesters. 

In deze strook zijn voldoende doorsteken voorzien om de aangrenzende parkeerstrook te bereiken of om een vlotte bereikbaarheid van de aanpalende huizen te garanderen voor de hulpdiensten. De groenstrook doet ook dienst als buffer tussen het nieuwe fiets- en voetpad en de straat. Daarnaast zal de strook verschillende groene zones verbinden (Rivierenhof, begraafplaats Sint-Fredegandus, en de toekomstige overkapping van de Ring), en doet ze dienst als groene corridor voor fauna en flora. 

Het Rodekruisplein wordt heringericht met meer verblijfsruimte, extra waterbuffering en een efficiëntere inrichting van de parking. 

Meer comfort voor fietsers en voetgangers 

Ook de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers verhoogt. Zo komen er brede voetpaden en krijgen fietsers aan beide kanten van de straat een fietspad van 2 meter breed met aan de kruispunten voldoende opstelruimte. De scholen en het Huis van het Kind krijgen voldoende ruimte om bijvoorbeeld te wachten of afscheid te nemen. 

De rijbaan blijft overal nog 6,30 meter breed, zodat vrachtwagens of bussen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen. Het langsparkeren in de straat wordt zo veel mogelijk behouden; de parkeerplaatsen die verdwijnen worden voor een deel gecompenseerd op de nieuwe parking op het Rodekruisplein. 

Tram 5 zal op zijn huidige plek door de Lakborslei, tussen de De Gryspeerstraat en de Berlaimontstraat blijven rijden: de sporen worden op diezelfde plaats heraangelegd.  

Fasering werken  

Om hinder te beperken verlopen de werken in verschillende fasen. Bij elke fase wordt de rijbaan gesloten voor alle verkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft telkens 1 kant toegankelijk en worden er op cruciale plaatsen ook doorsteken voorzien. 

  • mei 2024 tot januari 2025: Zone 2a: Lakborslei tussen Rode Kruisplein en Ten Eekhovelei. 
  • oktober 2024 tot januari 2025: Zone 2b: Ten Eekhovelei.
  • november 2024 tot juni 2025: Zone 3: Lakborslei tussen Ten Eekhovelei en Grijspeerstraat.  
  • januari 2025 tot maart 2025: Zone 1: Rode Kruisplein.  
  • januari 2025 tot augustus 2025: Zone 4: De Gryspeerstraat/De Berlaimontstraat.  
  • april 2025 tot oktober 2025: Zone 5: Lakborslei tussen De Berlaimontstraat tot De Francqueslei.  
  • juli 2025 tot februari 2026: Zone 6: Lakborslei tussen De Francqueslei en Confortalei.

Intensieve samenwerking 

De heraanleg is een samenwerking van stad Antwerpen, district Deurne, De Lijn, water-link en Aquafin. 

Meer info is ook te vinden op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/lakborslei/over

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Freddy Lorent Deurns districtsschepen voor publieke ruimte, begraafplaatsen, straatbeeld en burgerlijke stand
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Koen Govaerts Communicatieverantwoordelijke district Deurne
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.