Grondwater Den Bell naar vijver Stadspark

Dinsdag 22 februari 2022

Om de ondergrondse parking van het administratief gebouw van stad Antwerpen, Den Bell, droog te houden, is een permanente bemaling van grondwater nodig. Dit opgepompte water zal nu een tweede leven krijgen in de vijver van het Stadspark. De aannemer voor die werken is aangesteld.

Ondergrondse delen van grote gebouwen worden vaak droog gehouden met permanente bemalingen. Dat wil zeggen dat het grondwater weggepompt wordt. In het verleden werd dit grondwater vaak rechtstreeks via een riool afgevoerd.

De stad stelde nu een aannemer aan om het opgepompte grondwater van Den Bell via een ondergrondse leiding naar de Stadsparkvijver te voeren. Op deze manier wordt de Stadsparkvijver op een duurzame manier gevoed met grondwater.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “We willen in dit dossier het goede voorbeeld geven. In het verleden werd het bemalingswater van Den Bell afgevoerd naar de riolering en ging het dus verloren. Daarom ben ik heel blij dat het water naar de Stadsparkvijver kunnen brengen. We doen dit via een leiding die we aanbrengen in de reeds bestaande riolering, waardoor we de straten niet moeten opengooien.”

Het grootste deel van deze buis zal in de bestaande rui onder de Paleisstraat en Justitiestraat worden geplaatst, zodat de impact van de werken op het openbaar domein minimaal is.

De aannemer zal de komende weken een planning maken en de werken voorbereiden.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.