Gedenksteen voor 900 jaar Sint-Michielsabdij 

Gedenksteen voor 900 jaar Sint-Michielsabdij 

Norbertijnenabdij aan de Schelde uit 1124

Zaterdag 4 mei 2024

Stad Antwerpen herdenkt de 900 jaar oude Sint-Michielsabdij. Aan de oever van de Schelde, tussen de Sint-Michielskaai en de Kloosterstraat, stond eeuwenlang deze iconische abdij. Tijdens de middeleeuwen was het een van de machtigste abdijen in de ruime regio. Ondertussen verdween ze volledig uit het stadsbeeld. Tijdens recent archeologisch onderzoek in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien kwamen haar resten terug aan het licht. Op de vernieuwde Scheldekaaien, op de plek waar de abdij ooit stond, plaatste de stad nu een gedenksteen en een informatiepaneel. In het FelixArchief loop vanaf 7 mei een mini-expo over de Sint-Michielsabdij. 

De Antwerpse Sint-Michielsabdij werd gesticht in 1124 door Norbert van Gennep (ca. 1080-1134), de latere heilige Norbertus. Deze geestelijke stond aan de oorsprong van de premonstratenzer orde, ook wel de Norbertijnen genoemd. Vanuit Antwerpen volgden later nog andere belangrijke kloosterstichtingen, onder meer in Tongerlo, Averbode en Grimbergen. 

De Sint-Michielsabdij groeide uit tot een machtig en rijk klooster, dat eeuwenlang een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke leven van het toenmalige Antwerpen speelde. Het indrukwekkende kloostercomplex kende in de 14de en 15de eeuw haar grootste bloei en bood in die tijd onderdak aan heersers en andere belangrijke persoonlijkheden. Gerenommeerde gasten logeerden bij een bezoek aan Antwerpen steevast in het Prinsenhof, het luxueus gastenverblijf van de abdij. 

Na de opheffing van het klooster in de Franse periode (1794-1815) begon het verval van het complex. De abdij werd meermaals geplunderd, beschadigd en hersteld, en verloor haar glorie. Tijdens de Belgische Revolutie (1830-1831) kreeg ze de genadeslag. Het Antwerpse pronkstuk dat ooit straalde aan de oever van de Schelde werd kort daarna afgebroken, en de resten verdwenen onder de grond.  

Archeologisch onderzoek 

Tijdens een grootschalig archeologisch onderzoek in 2021-2022 in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien kwam de Sint-Michielsabdij weer even aan het licht. Stadsarcheologen gingen op zoek naar de verdwenen resten van de abdij. Ze maakten de kelders en funderingen, de pandgang, de kerk en het Prinsenhof zichtbaar en troffen meer dan 400 begravingen aan. Ook een deel van de 14de-eeuwse Spijkertoren werd blootgelegd. Ze ontdekten ook sporen uit de periode vóór de bouw van het klooster, waaronder een Romeinse gracht en een unieke Merovingische munt. Verder troffen ze een deel van de 16de-eeuwse stadsomwalling en de zuidelijke flank van het Sint-Michielsbastion aan. Een deel van het bastion werd geïntegreerd in het ontwerp van de Scheldekaaien en is publiek toegankelijk.  

Gedenksteen 

Sinds de afbraak in de 19de eeuw verdween de abdij volledig uit het collectieve geheugen. Enkel een aantal straatnamen herinneren nog aan de eens zo machtige abdij: Kloosterstraat, Sint-Michielskaai, Sint-Michielstraat. Naar aanleiding van de 900ste verjaardag wil de stad met een gedenksteen de herinnering aan deze prestigieuze abdij levend houden. 

De gedenksteen wordt geplaatst op de recent heraangelegde Scheldekaaien langs de wijk Sint-Andries. Op de nieuwe wandeldijk, ter hoogte van de Sint-Michielstraat, is er een weids uitzicht, zowel aan Scheldezijde als naar het stadscentrum toe. Deze locatie bevindt zich binnen het voormalige kloosterdomein ter hoogte van het oud klooster. Op deze plek werd ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Het gedenkteken, dat geïntegreerd is in het wandelpad, bestaat uit een cirkel in blauwe hardsteen waarin de plattegrond van de voormalige abdij gegraveerd werd. Daarrond is in het Latijn de inscriptie ‘Abbatia Sancti Michaelis Antverpiae MCXXIV-MDCCCXXX’ aangebracht,wat wil zeggen: Sint-Michielsabdij Antwerpen 1124-1830. Er vlakbij werd een informatiepaneel geplaatst met meer duiding over de verdwenen abdij. 

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De Sint-Michielsabdij was tijdens de middeleeuwen een pronkstuk aan de Schelde. Ze verdween onder de grond tot archeologen de resten opnieuw aan het licht brachten tijdens de heraanleg van de Scheldekaaien. Bij de herontwikkeling van de Scheldekaaien, een strook van 7 kilometer van de Droogdokkensite tot helemaal aan Blue Gate, brengen we de Antwerpenaar opnieuw dichter bij de Schelde. We leefden immers veel te lang met onze rug naar de Schelde, de levensader van onze stad. Bij de nieuwe aanleg kiezen we resoluut voor vergroening en verblauwing, maar is er ook veel aandacht voor het historisch patrimonium. Op de site van de voormalige Sint-Michielsabdij plaatsen we nu een gedenksteen en integreerden we de resten van het Sint-Michielsbastion in de nieuwe aanleg. Zo past de Antwerpse geschiedenis mooi in het straffe toekomstverhaal dat we met de Scheldekaaien schrijven.” 

Tijdelijke expo in FelixArchief 

Vanaf dinsdag 7 mei kan iedereen op de zesde verdieping van het FelixArchief een unieke minitentoonstelling bezoeken over de Sint-Michielsabdij. De expo toont een selectie archiefstukken over de rijke geschiedenis van de abdij zoals de stichting, de abdij- en parochiekerk, de stadsverdediging, en bronnen over enkele koninklijke gasten. Historische beelden en archeologische vondsten van de recente opgravingen vullen de tentoonstelling aan en maken het abdijleven tastbaar. Alle info staat op www.antwerpenmorgen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.   

Meer info 

Heel wat achtergrondinfo en een video over tweeduizend jaar Scheldekaaien van Antwerpen zijn te vinden op www.archeologiescheldekaaien.be


Hieronder vindt u een uitgebreid document met de historische achtergrond van de Sint-Michielsabdij, en een summiere versie daarvan. 

Historische achtergrond abdij.docx 5 MB Historische achtergrond abdij kort.docx 15 KB

In de mediagalerij staan de foto's en illustraties uit dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.