Fietspad Halewijnlaan Linkeroever volledig heraangelegd

Veiliger fietsen naar school en rechteroever

De stad legde het fietspad op de middenberm van de Halewijnlaan (Linkeroever) de afgelopen maanden volledig opnieuw aan. Met daarbij heel wat ingrepen om de schoolomgeving rond het Sint-Annacollege veiliger te maken. Er kwamen onder andere vier verhoogde oversteekplaatsen. Ook zullen fietsers vanuit het Waasland vanaf nu vlotter en veiliger de verbinding met de rechteroever kunnen maken.

Stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om op een duurzame manier naar de stad te komen, zoals met de fiets. Sinds 2013 investeert ze dan ook fors in het wegwerken van de belangrijkste missing links op de lokale en bovenlokale fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad, de districtenroute en schoolroutes.

Met de heraanleg van het middenberm-fietspad van de Halewijnlaan zullen de leerlingen van het Sint-Annacollege en de andere scholen in de omgeving veiliger en vlotter naar school kunnen fietsen. Uiteraard speelt het vernieuwde fietspad ook in het voordeel van fietsers vanuit het Waasland. Die zullen vanaf nu vlotter en sneller tot aan de Sint-Annatunnel of veerboot en zo tot in de Antwerpse binnenstad pendelen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Heel wat van de wijzigingen kwamen er op vraag van de leerlingen van het Sint-Annacollege, die mij in het voorjaar van 2020 bezochten. Ik herinner me die klas van meester Laenens nog levendig. De kinderen hadden hun huiswerk erg goed gemaakt, en deden heel wat suggesties om de verkeersveiligheid in hun schoolomgeving te verbeteren. We hebben daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Het resultaat mag gezien worden, en ik denk dat alle fietsers die hier wel eens voorbij rijden hen dankbaar mogen zijn."

Bijkomende ingrepen

Om de Halewijnlaan veiliger te maken, pakte de stad de vier doorsteken van de middenberm grondig aan. Ze werden versmald en verhoogd aangelegd. Daarnaast greep de stad de heraanleg van het fietspad aan om nog bijkomende ingrepen te doen:

  • De oude betontegels van het fietspad maakten plaats voor opvallende rode asfalt;
  • Het fietspad werd tot 3,50 meter verbreed;
  • De aansluiting met de Willem Gijsselsstraat werd versmald en verhoogd aangelegd;
  • Er werden twee lichtengeregelde oversteken voor voetgangers aangelegd: ter hoogte van het college en ter hoogte van de brandweerkazerne;
  • De schoolomgeving is beter zichtbaar gemaakt door markering en een vlaggenmast;
  • Aan de oversteken en bushaltes werd de nodige blindengeleiding geplaatst.
  • De parking en het pleintje ter hoogte van huisnummer 45/47 werden onthard en vergroend, en om ervoor te zorgen dat de ophaalwagen van de sorteerstraatjes niet achteruit moet rijden werd een nieuwe uitrit aan die parking voorzien.

De komende jaren blijft de stad inzetten op het wegwerken van missing links om veilige en comfortabele fietsverbindingen te voorzien.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.