Fietsbrug Oosterweelsteenweg: definitief ontwerp goedgekeurd 

Fietsbrug Oosterweelsteenweg: definitief ontwerp goedgekeurd 

Aan het Oosterweerknooppunt in het toekomstige Ringpark Noordkasteel komt een fietsbrug. Ze zal de haven met de binnenstad verbinden. Het definitief ontwerp daarvoor werd door het Antwerpse college goedgekeurd, de uitvoering is ten vroegste voor 2028.  

Stad Antwerpen wil het huidige gebied ‘Noordkasteel’ ten noordwesten van Het Eilandje opwaarderen tot een volwaardig Ringpark Noordkasteel. Daarom zal ze daar het toekomstige Oosterweelknooppunt gedeeltelijk overkappen. Zo kan de authenticiteit van de plek bewaard blijven, en ontstaan er bijkomende kansen voor fauna en flora. Als poort tussen de haven en de stad zal het Ringpark Noordkasteel ook voor veel fietsers een belangrijk knooppunt zijn. Daarom krijgt het de nodige fietsinfrastructuur, met als belangrijk onderdeel een fietsbrug over dat stuk van de Oosterweelsteenweg.  

Bovenlokaal fietsnetwerk 

De fietsbrug zal een onderdeel vormen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en biedt een ongelijkvloerse en dus veilige kruising van de Oosterweelsteenweg. Vanuit het noorden zal de fietsroute over de nieuwe brug lopen, aan de zuidkant sluit ze aan op de fietssnelweg F10 ’Ringfietspad Antwerpen’. De fietsbrug zal zich deels op de daken van de dienstgebouwen van de nog te bouwen Oosterweeltunnel bevinden.  

Story image

Definitief ontwerp 

Het definitieve ontwerp heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerdere ontwerp. Zo zal de noordelijk gelegen spoorinfrastructuur niet langer overbrugd moet worden, want de brug kan nu lager uitgevoerd worden, met kortere aanlandingen met minder steile hellingspercentages. Bovendien maakt dit ontwerp het mogelijk om een deel van de historische fortificatie van het Noordkasteel te reconstrueren.  

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "De fietsbrug in Ringpark Noordkasteel wordt een opvallende schakel in de totale metamorfose die dit gebied ondergaat. Wat ooit een ontoegankelijk gebied was, wordt straks ontsloten voor zachte mobiliteit, ingebed in het groen en in het historische kader van het Noordkasteel. Tegelijk blazen we een stukje Antwerpse geschiedenis nieuw leven in."
Story image

Co-creatief ontwerpproces 

Het ontwerpproces werd en wordt in het kader van De Grote Verbinding en in samenwerking met Lantis en het team Intendant gevoerd. Het ontwerp is het resultaat van een co-creatief en participatief proces aan de hand van ‘werkbanken’ waarbij diverse stakeholders en actoren betrokken zijn, en waar de ontwerpstappen met hen worden afgestemd en samen naar consensus gezocht wordt. 

De planning wordt in samenspraak met Lantis verder bekeken. De fietsbrug wordt binnen de werken voor de aanleg van het Oosterweelknooppunt binnen de projectcontouren van Ringpark Noordkasteel gerealiseerd, vermoedelijk vanaf 2028.   

Alle info over het Ringpark is te vinden op https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-noordkasteel/over. 


In de mediagalerij staan de renders en het plannetje uit dit bericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.