Extra controles op zwerfvuil en sluikstort tijdens Week van de Handhaving

Van maandag 2 tot en met zondag 8 oktober deed stad Antwerpen mee met de zevende Week van de Handhaving. Dat is een actie van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).  Door de extra acties en controles op het terrein afgelopen week kon de stad heel wat vervuilers betrappen en beboeten.

Elk jaar zetten honderden stadsmedewerkers en duizenden vrijwilligers zich in om Antwerpse straten en pleinen proper te houden. Desondanks blijven afval, zwerfvuil en sluikstort een probleem in de stad.

Tijdens deze zevende editie van de Week van de Handhaving werd er door stadstoezichters en politie extra gecontroleerd op overtreders die sluikstorten of zwerfvuil op straat gooien. Daarnaast ging ook veel aandacht naar hondenpoep, sluikvoederen en het correct aanbieden van huisvuil. Zo wil de stad iedereen bewust maken van hun gedrag en de consequenties die er tegenover staan. Overtreders beseffen zo dat er wel degelijk pakkans is als je afval achterlaat, en dat er boetes tegenover overtredingen staan.

Acties

Er werden maar liefst 38 acties uitgevoerd tijdens deze week. Enkele van de grotere daarvan:

  • In Ekeren vond een zwerfvuilactie plaats waarbij de focus lag op de schoolomgevingen. In september werden jongeren al gesensibiliseerd rond zwerfvuil. Ook in een aantal nabijgelegen Ekerse parken werd gecontroleerd op alle vormen van overlast.
  • In Deurne-Noord werd foutief aangeboden huisvuil gecontroleerd op identiteitsbewijzen.
  • Op Linkeroever vond een sluikstortactie plaats rondom de sorteerstraatjes. Het doel was om sluikstorters op heterdaad te betrappen en eveneens aangetroffen sluikstort te doorzoeken op bewijsstukken.
  • Alle wijkteams van de Antwerpse politie hebben deze week extra acties georganiseerd specifiek gericht op de strijd tegen sluikstort.

Dagelijkse prioriteit

De problematiek kreeg tijdens deze week extra aandacht, maar Antwerpen ging de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort al lang geleden aan. De stad onderneemt dagelijks acties, en zet extra medewerkers en zeer gerichte acties in waar de overlast het grootst is. De stadstoezichters gaan elke dag op pad en zorgen, door het vaststellen van overtredingen en het uitschrijven van GAS-pv's, voor een veiligere, properdere en aangenamere woon- en werkomgeving.

Het aantal GAS-pv's neemt de laatste jaren toe. Zo tonen ook de cijfers aan: waar er in 2019 zo’n 1400 GAS-pv's werden uitgeschreven, steeg dat aantal in 2022 al naar meer dan het dubbele, tot bijna 3000.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Els Van Doesburg: “We zien nog steeds te veel mensen met een vetzakkenmentaliteit. Wie vuil achterlaat is asociaal en toont geen respect voor de stad, voor onze medewerkers van Stadsreiniging en voor de vele straatvrijwilligers. De tijd van vriendelijk vragen is echt voorbij; wie niet horen wil, moet voelen. Hierin speelt handhaving de cruciale rol en daar zetten we als stad ook sterk op in.”
Burgemeester Bart De Wever: “Sluikstorters bezoedelen onze stad. Een vuile straat zorgt bovendien voor een groter onveiligheidsgevoel. Antwerpenaren ergeren zich daar dus terecht dood aan. De medewerkers van stadsreiniging werken elke dag hard om onze stad proper te maken. Maar de enige manier om Antwerpen schoon te houden, is door sluikstorters kordaat aan te pakken. De afgelopen jaren hebben de stadstoezichters en lokale politie daarom sterker ingezet op camera-acties en heterdaadbetrappingen. Hierdoor is het aantal GAS-pv’s ondertussen verdubbeld. Dat sluikstorters de gevolgen van hun wangedrag met de harde hand voelen, is dé manier om respect te betonen aan al wie wél bijdraagt aan een propere stad.”

Samenwerking Politiezone Antwerpen

Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen werken nauw samen om gerichte acties te ondernemen:

  • Naast de reguliere controles op het correct aanbieden van huisvuil werden onder andere camera’s in de ondergrondse sorteerstraten geplaatst, wordt specifiek gecontroleerd bij zware zakken, en strenger opgetreden bij het niet aanbrengen van de vereiste betaalsticker op afvalcontainers.
  • Naast de strengere handhaving zet de stad verder in op sensibilisering van haar inwoners en bezoekers om samen te werken aan een propere en veilige stad.
  • Meerdere teams van stadstoezichters worden tegelijkertijd ingezet in een beperkt gebied, waardoor meer overtreders geverbaliseerd kunnen worden.
Bart De Wever Burgemeester
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.