Einde werken tweede fase Park Brialmont nadert

De werken voor de tweede fase van Park Brialmont zijn zo goed als afgerond. Het gaat om de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er zijn nieuwe parkpaden en verblijfsplekken aan het water, comfortabele verbindingen voor fietsers, en zones voor lokale evenementen. De ambitie op het vlak van mobiliteit en identiteit van het park werd ten opzichte van het masterplan vergroot. Het college heeft voor fase twee dan ook een stevige budgetverhoging goedgekeurd. Op zaterdagnamiddag 22 juni organiseert het district Berchem een groot openingsfeest.

Park Brialmont is ontstaan vanuit een masterplan dat door een samenwerking tussen district Berchem en stad Antwerpen tot stand kwam. Het masterplan werd opgesteld rond de twee grote thema’s natuur en erfgoed, en verbindt in een groot ‘groen hart’ de groene delen van Berchem binnen en buiten de Ring (De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschans).

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: "Park Brialmont brengt het De Villegaspark, natuurgebied Wolvenberg en het Brilschanspark samen tot dé grote ‘groene long’ van Berchem. Met plekken aan het water, paden langs water en doorheen het natuurreservaat en de mooie open groene ruimte wordt het hier heerlijk wandelen, sporten, vertoeven, … . We gaan hier vol voor vergroening en verblauwing, net zoals bij elk stadsontwikkelingsproject. Bovendien werkten we onder andere ook aan het gedeeltelijke herstel van de voormalige schans die de erfgoed- en natuurbeleving versterkt, zorgden we voor betere verkeersstromen voor fietsers en wandelaars, en voor een nieuwe trap aan de Berchembrug. Hiervoor keurde de stad een verhoging van het projectbudget goed van 2,4 miljoen euro.”

Brilschanspark

Wat het Brilschanspark betreft:

  • Het historische reliëf van de Brialmont-vesting vormt de basis voor een park met ruimte voor natuur. Het militair landschap is opnieuw naar boven gebracht. Zo is de schans, het hoger gelegen verdedigingswerk dat bescherming bood aan de lager gelegen barakken, opnieuw zichtbaar door hellingen in gras. Op de schans komen op termijn kruiden- en bloemrijke graslanden om zo de waardevolle fauna en flora van natuurreservaat Brilschans het park in te trekken.
  • Aan het water zijn twee nieuwe verblijfsplekken. Aan de punt van de Brilschansgracht is dat een ligweide met uitzicht op de beboste schans en de fonteinen. Aan het uiteinde van de gracht, bij de fiets- en wandelbrug, kwam een beschutte bomenweide met uitzicht over de gracht.
  • Het bestaande speelterrein maakt plaats voor een volledig nieuw speelterrein dat bestaat uit twee delen, een voor jonge en een voor oudere kinderen, met daartussen speelslingers. De ondergrond ligt klaar, het district Berchem plaatst de speeltoestellen in juni. Er is ook ruimte voor een calisthenicstoestel (krachttraining).
  • Voor evenementen zoals Bar Brilschans is een groene voorzieningenstrook aangelegd langs de Marcel Auburtinlaan.

Nieuwe paden voor voetgangers en fietsers

Voor fietsers is er een gescheiden fietspad in bruinrode asfalt aan de buitenzijde van het park. De parkpaden zijn aangelegd in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken en maakt ze voor iedereen vrij toegankelijk. Langsheen het hoofdpad en aan de verblijfsplekken staan zitbanken.

Om het pas ingezaaide gras zo goed mogelijk te laten groeien is het belangrijk dat bezoekers voorlopig nog zoveel mogelijk op de parkpaden blijven.

Districtsburgemeester Evi Van der Planken: “De werken aan Park Brialmont zijn bijna klaar! Samen met de woonerven aan de Kanunnik Peetersstraat is dit een grondige investering in een verbetering van de leefbaarheid en woonkwaliteit in Berchem. Er komt nog een speeltuin, een calisthenics en een fontein in de vijver. Dan moet het gras nog een tijdje groeien en kan het park nadien openen op 22 juni. We vragen ondertussen wel met aandrang om de grasvlakten te mijden en op de paden te blijven. Zo kan het gras het best groeien en krijgen we een mooi groen park."

Wolvenberg

Ook in natuurreservaat Wolvenberg is de natuur- en erfgoedbeleving bevorderd. In het centrale gedeelte wil de stad samen met Natuurpunt geleidelijk meer lichtinval brengen. Zo krijgt kruidenrijke natuur meer kans om te ontwikkelen. Er zijn nieuwe poelen aangelegd en de bestaande poelen zijn uitgediept.

Het padennetwerk is deels herlegd om betreding buiten de paden zo veel mogelijk tegen te gaan, ter bescherming van de natuur. Op drassige bodems zijn vlonders aangelegd. Langs het pad vind je uitkijkpunten met zitbanken en binnenkort ook informatieborden.

Laatste loodjes

Alle parkpaden zijn intussen geopend. De komende weken zal de aannemer onder andere nog de fonteinen plaatsen en de nieuwe trap aan de Berchembrug afwerken.

Op zaterdag 22 juni van 13.00 tot 16.00 uur organiseert het district Berchem langs de Marcel Auburtinlaan een groot openingsfeest om het einde van de werken te vieren.

Grotere ambitie mobiliteit en identiteit

Tijdens het ontwerpproces van fase 2 van het Brilschanspark werd de ambitie voor mobiliteit en identiteit vergroot ten opzichte van het masterplan.

Zo waren er initieel geen gescheiden paden voorzien voor doorgaande fietsers en recreanten. Ook het gedeeltelijk herstellen van de voormalige schans, die de erfgoed- en natuurbeleving versterkt, is toegevoegd na de opmaak van het masterplan. Tot slot is een nieuwe trap aan de Berchembrug in het Brilschanspark extra voorzien om, naar analogie met de bestaande trap in Wolvenberg, de ontsluiting ervan te verbeteren voor wandelaars. Het college heeft daarom dan ook een budgetverhoging van 2,4 miljoen euro goedgekeurd voor fase 2 van Park Brialmont.

Meer info

Het masterplan voor Park Brialmont werd gestart in opdracht van het district Berchem en de stad Antwerpen en opgemaakt door CLUSTER en Witteveen+Bos, in samenspraak met Natuurpunt Antwerpen Stad. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling ervan. Meer info staat op www.agvespa.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Evi Van der Planken Districtsburgemeester district Berchem
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.