Skip to Content
Een nieuw bos in Berendrecht

Een nieuw bos in Berendrecht

Aan de Monnikenhofstraat in Berendrecht, ter hoogte van de Havenweg/A12, plant stad Antwerpen een nieuw bos. Op een weide van 1,44 hectare komen 3000 bomen.

In Berendrecht komt een nieuw bos met 3000 bomen. Het nieuwe bos krijgt de naam Monnikenbos. Deze naam verwijst naar de Monnikenhoeve waar de percelen die beplant worden deel van uitmaakten en in het kadaster aangeduid worden als de Monnikenbossen.

Vooraf werden plantkuilen gegraven om de jonge bomen in te kuilen. Er wordt gewerkt met een variatie van inheemse boomsoorten zoals de zomereik, gladde iep, boswilg, gewone vogelkers, gelderse roos, wilde lijsterbes, zachte berk, zwarte els en sporkehout. Enkele snelle groeiers zoals ratelpopulieren zorgen op relatief korte termijn ook voor voldoende dood hout en open plekken. Dat is goed voor de bosontwikkeling.

Op die manier ontstaat een gevarieerd en klimaatbestendig loofbos waar insecten en vlinders aangetrokken worden tot de bloesems en waar in de toekomst vogels kunnen broeden en voedsel zoeken.

Schepen Els van Doesburg, bevoegd voor groen, stak mee de handen uit de mouwen bij het planten van de bomen: “Vlaanderen wil met de actie 'Plant je eigen bos en geef het een naam' in totaal 4000 hectare bos aanplanten tegen 2024. Met de aanplant van het Monnikenbos dragen we ons steentje, of in dit geval ons boompje, bij. We hopen in de nabije toekomst de oppervlakte van het bos nog te verdubbelen door ook de aanpalende percelen te bebossen."

Voor het aanplanten van de 3000 bomen kan de stad rekenen op de helpende handen van de leerlingen van de stedelijke basisschool De Beren uit Berendrecht.

De eerste jaren is het bos niet toegankelijk voor bezoekers. Zo krijgt het plantgoed de kans om ongestoord te groeien. Het onderhoud wordt beperkt tot het jaarlijks maaien van het gras. Op die manier krijgen de jonge bomen en de struiklaag de kans om stevig te wortelen en natuurlijk op te schieten. In de toekomst wordt het bos wel opengesteld voor het publiek voor zachte recreatie.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.