Droogdokkensite: Voorontwerp eerste fase omgevingsaanleg goedgekeurd

Droogdokkensite: Voorontwerp eerste fase omgevingsaanleg goedgekeurd

Het voorontwerp voor de eerste fase van de omgevingsaanleg op de Droogdokkensite aan Het Eilandje is goedgekeurd. Het gaat om de heraanleg van de publieke ruimte rond droogdok 1, waar in de toekomst Havenwereld en een nieuwe plek voor jeugd komt. Hiermee wordt opnieuw een stap gezet om van de Droogdokkensite één grote publieke maritieme belevingssite te maken. Als alles volgens plan verloopt is deze omgevingsaanleg klaar tegen de opening van Havenwereld, in het voorjaar van 2026.

De Droogdokkensite, tussen Het Eilandje en de Scheldebocht, is een uniek landschap van 11 hectare met bijzonder industrieel en bouwkundig erfgoed. Ze wordt vandaag begrensd door de Schelde, de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast de 9 historische, beschermde droogdokken bevat ze 2 grote gebouwenclusters, 2 pomphuizen, 2 loodsen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. De ambitie is om van dit gebied een grote publieke maritieme belevingssite te maken. Hiervoor is in juli 2022 een masterplan opgemaakt. Centraal daarbij staan het behoud van het erfgoed, kennisoverdracht, en de bezoekers dichter bij de haven en het water brengen.

Ontwerp

Het voorontwerp van dit eerste stuk publieke ruimte werd getekend door Sweco. Dit gebied situeert zich rond droogdok 1, dat is het meest zuidelijke van de 9 droogdokken.

  • Het huidige hekwerk verdwijnt zodat de zone permanent publiek toegankelijk wordt. Het industriële, ruwe, minerale karakter van de site blijft behouden, net als de kasseien.
  • Er komen toekomstbomen en de platanen, die er vandaag al staan, blijven en krijgen een onderhoudsbeurt. Ook de parking aan de Sluisstraat wordt visueel gescheiden van de site door extra bomen en groen. ​
  • Aan het toekomstige horecagedeelte van Havenwereld komt een groene terras- en speelzone. Rond droogdok 1, dat gerestaureerd wordt, komt een trappenpartij om te verpozen en te genieten van het zicht op oude schepen, het gerestaureerde pomphuis, het Havenhuis,… .
  • Ten slotte wordt ook de ruimte ten noorden van droogdok 1 ingericht als een nieuwe, autoloze straat met een inkomplein naar de gebouwen, en wordt alles verlicht.
Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Met veel openbare en groene ruimte gecreëerd naast 9 historische droogdokken en 2 pomphuizen wordt de Droogdokkensite dé plek waar de stad de oude haven omarmt. Het goedgekeurde voorontwerp voor de heraanleg van de publieke ruimte rond droogdok 1 is een belangrijke stap richting de realisatie van één grote publieke maritieme belevingssite. Aan dit droogdok 1 werken we ook aan het havenbelevingscentrum ‘Havenwereld’. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe openbare ruimte samen klaar met Havenwereld, in het voorjaar van 2026."
De schepen vervolgt: "Tegelijkertijd kunnen we ook de verhuis aankondigen van het Mercantile Marine Engineering-monument naar een nader te bepalen locatie op de Droogdokkensite. Dat is een monument dat werd opgericht ter ere van de scheepherstellers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen wegens hun activiteiten in het verzet, en dat zich nu nog op de site van EDR Antwerp Shipyard aan het Hansadok bevindt.”
Story image

Timing

De hele herontwikkeling word gefaseerd uitgevoerd, van zuid naar noord. Dit jaar starten de werken voor de bouw van Havenwereld (een nieuw havenbelevingscentrum van Port of Antwerp-Bruges en de provincie Antwerpen), de restauratie van het oude pomphuis, en de bouw en restauratie van de voormalige ketelmakerij op de site voor een jeugdwerkpartner. Momenteel loopt ook de aanbestedingsprocedure voor de restauratie van enkele droogdokken.

Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe publieke ruimte rond droogdok 1 klaar tegen de opening van Havenwereld, in het voorjaar van 2026. De volledige ontwikkeling van alle gebouwen en publieke ruimte zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen.


De foto's uit dit persbericht staan in de mediagalerij. Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.