Digipunt aan huis beantwoordt digitale vragen van mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen

Antwerpen is als overheid al jaren koploper in digitale dienstverlening, en zet ook in op digitale inclusie om ervoor te zorgen dat geen enkele Antwerpenaar de digitale trein mist. Een jaar na de lancering van de pop-up digipunten komt het digipunt nu ook aan huis bij Antwerpenaren die minder mobiel zijn. De stad ging hiervoor in zee met partner BEEGO die hulpvaardige studenten op afspraak langsstuurt om Antwerpenaren te helpen met hun digitale vragen. Het gaat om een proefproject van drie maanden.

Het digipunt aan huis is een aanvulling op het bestaande netwerk aan digipunten. Naast tientallen locaties waar Antwerpenaren gratis een computer of internet kunnen gebruiken en/of digitale cursussen kunnen volgen, installeerde de stad vorig jaar in alle buurten waar er nog een hiaat was een pop-up digipunt. Hier kunnen Antwerpenaren gratis en zonder afspraak tijdens de openingsuren terecht met al hun digitale vragen. Digihelpers helpen met vragen over digitale dienstverlening, apps zoals Itsme, digitaal bankieren, maar ook over sociale media en digitale veiligheid.

Student komt langs op afspraak

Antwerpenaren met digitale vragen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en dus niet in een digipunt geraken, bleven tot nu toe wat in de kou staan. Het digipunt aan huis biedt hen de oplossing. Het gaat om een proefproject van drie maanden dat zich specifiek richt naar Antwerpenaren die niet mobiel zijn zoals rechthebbenden van taxicheques. Het is dus een aanbod voor mensen die voor een lange periode gehinderd zijn om zich te verplaatsen. Zij kregen allemaal een brief in de bus over dit aanbod en kunnen eenvoudig en gratis telefonisch een afspraak maken. BEEGO, een start-upbedrijf dat in opdracht van de stad Antwerpen ook digipunten in dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen organiseert, maakt de afspraken en stuurt een student langs om de aanvrager digitaal op weg te zetten. Het proefproject moet in kaart brengen hoe groot de vraag is en wie van het aanbod gebruikmaakt.

Onmisbare schakel in verdere digitale transformatie

Digipunt aan huis werd mogelijk gemaakt dankzij de middelen die stad Antwerpen ter beschikking heeft vanuit het project ‘Iedereen digitaal, uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid’ van de Vlaamse overheid. Een evaluatie na drie maanden zal duidelijk maken of en hoe het project wordt verdergezet. Hoe dan ook blijft de stad initiatieven rond digitale inclusie nemen en haar bestaande aanbod steeds beter maken. Met het oog op haar verdere digitale transformatie is het immers niet alleen van belang om haar digitale dienstverlening steeds te verbeteren, maar ook om niemand achter te laten en alle burgers maximaal te ondersteunen in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. ​

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Leren hoe je een familielid videobelt, hulp bij documenten downloaden of problemen met een applicatie oplossen? De studenten gaan geen probleem uit de weg, ook niet voor diegenen die moeilijk te been zijn. Voor hen komen ze zelfs aan huis. Elke Antwerpenaar digitaal, dat is het doel. Als schepen voor digitalisering in Antwerpen ben ik dan ook enorm trots om dit proefproject uit te rollen in onze stad. Zo zijn we alweer een stap dichter bij een betrokken samenleving dankzij digitale middelen.”

Alle informatie over de strategie rond de digitale transformatie van de stad: https://digitaletoekomst.antwerpen.be

Een overzicht van alle stedelijke initiatieven rond digitale inclusie: www.digipuntantwerpen.be

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

 

Werk & Economie Dienstverlening & Bestuur
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.