Definitief ontwerp Schuttershofstraat goedgekeurd

Vrijdag 9 september 2022

De plannen voor de heraanleg van de Schuttershofstraat, de bekende Antwerpse winkelstraat, zijn goedgekeurd. Ze wordt omgevormd tot een winkelerf, zodat voetgangers de volledige breedte kunnen benutten. Zo wordt het er aangenaam flaneren, vertoeven, winkelen en wonen. District Antwerpen start in de loop van 2023 met de werken.

Na inspraak van buurtbewoners en handelaars in april werd het concept verder uitgewerkt tot het definitief ontwerp, dat nu werd goedgekeurd door het districts- en stadscollege.

​Door te investeren in het straatbeeld willen stad en district de aantrekkingskracht voor bezoekers en ondernemers verhogen, en de specifieke identiteit van de straat in de verf zetten. De heraanleg voorziet kwalitatief groen, meer verblijfsruimte en de uitbreiding van het autoluw gebied in de binnenstad. De Schuttershofstraat wordt opnieuw een winkelstraat met veel uitstraling en comfort en ruimte voor fietsers en voetgangers.

Paul Cordy, districtsburgemeester: “Met het nieuwe ontwerp sluit de Schuttershofstraat veel beter aan bij het gebied rond de Bourlaschouwburg. Daardoor zullen zowel de bewoners als de wandelaars en de shoppers dit stukje stad echt als een aangename buurt beleven en er de troeven van kunnen ontdekken. We transformeren de Schuttershofstraat van aftands openbaar domein naar een kwaliteitsvolle wandelstraat met veel aandacht voor groen en voor de architecturale pareltjes in de straat.

Autovrije winkelstraat

De Schuttershofstraat wordt een autovrije winkelstraat. Dat kadert in de beleidsvisie om ze te laten aansluiten bij het voetgangersgebied van onder andere de Meir en de Wapper. Daarvoor komt er aan het begin van de straat (kant Komedieplaats) een verdwijnpaalinstallatie. Om maximaal in te zetten op de verblijfskwaliteit en het ontwerp aan te passen aan het toekomstige voetgangersgebied, zijn geen parkeerplaatsen meer voorzien.

De keuze van het materiaal voor de heraanleg wordt afgestemd op de naburige straten en toekomstige projecten die grenzen aan de Schuttershofstraat. Er wordt gewerkt met graniet in mozaïekformaat.

Groene plantvakken en extra bomen

De straat krijgt plantvakken in cortenstaal met een opstand, zodat de kwalitatieve onderbeplanting die erin komt beschermd is. Bovenop de 14 reeds aanwezige bomen komen er 2 nieuwe grote bomen. De bestaande bomen worden verplaatst naar de nieuwe plantvakken.

Identiteitsproject

Er is samen met de ondernemers in de straat nagedacht over hoe de identiteit van de straat opnieuw in de verf kan gezet worden, door het verwelkomen van bezoekers en het verhogen van de aantrekkingskracht. Dit identiteitsproject wordt het komende jaar verder uitgewerkt, en samen met de heraanleg gerealiseerd.

Het resultaat zal zichtbaar zijn in de groenzones en de vormgeving van de zitbanken, en de uitlichting van enkele historische gevels in de straat. Bovendien zal er aan de kant van de Huidevettersstraat een nieuwe installatie komen om die eigen identiteit te benadrukken. 

Koen Kennis, schepen voor middenstand en mobiliteit: “Eerder al duidde het stadsbestuur in overleg met de handelaren en de vastgoedsector sfeergebieden aan, elk met een eigen karakter. De Schutterhofstraat is in die plannen duidelijk gedefinieerd als een straat voor high end-shopping en luxezaken. Het ontwerp van de geplande heraanleg straalt klasse en meerwaarde uit, passend bij het gevoel dat de zaken in de Schuttershofstraat oproepen.

Timing

De exacte timing van de uitvoering van de werken wordt nog uitgewerkt. De ambitie is de werken te starten in het voorjaar van 2023.

Geïnteresseerden vinden meer info op www.districtantwerpen.be of via deze rechtstreekse link.

Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Nicolas Raemdonck Medewerker Publieke Ruimte, district Antwerpen

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.