Deelfietsen Donkey Republic in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Vanaf 21 november zijn ook in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de deelfietsen van Donkey Republic beschikbaar. Ze zullen daar een welkome aanvulling vullen op de bestaande mobiliteitsmogelijkheden. Zo wil de stad blijven inzetten op de bereikbaarheid van haar districten.

De tweewielers zullen telkens terug te vinden zijn in daarvoor ingerichte ‘hubs’ of dropzones. Waar mogelijk komen die in de buurt van multimodale knooppunten en strategische locaties.

In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zullen het er negen zijn:

  1. Dorpstraat 52;
  2. Monnikenhofstraat;
  3. Tongerlostraat 1;
  4. De Keysershoeve 18;
  5. Antwerpsebaan 272;
  6. Steenovenstraat 68
  7. Zandweg 9;
  8. Antwerpsebaan 409;
  9. Lillo.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Met Velo heeft stad Antwerpen al bewezen een performant deelsysteem te kunnen ontplooien. Ook dat netwerk hebben we stapsgewijs uitgerold, elke dag maken duizenden fietsers in stad en districten er gebruik van. Met de elektrische deelfietsen van Donkey Republic ambiëren de stad, Vervoerregio en Lantis hetzelfde op grotere schaal. De modal shift is er reeds in de stad, en die willen we nu ook gerealiseerd zien in de districten en in de regio. Aan het enthousiasme van de lokale besturen zal het alvast niet liggen."

De uitrol is een belangrijke stap vooruit in de bereikbaarheid van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, omdat dit district niet beschikt over het Antwerpse Velo-systeem. Er zullen 16 elektrische en 32 gewone deelfietsen worden uitgezet. Nadien volgt er een evaluatie, aan de hand van data die Donkey Republic zal aanleveren.

Districtsschepen voor mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lilo Sandra Suykerbuyk:"Deelmobiliteit was tot nu toe de ontbrekende schakel in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Met de komst van deze fietsen hopen we alvast een stukje tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners. Zodat we ons makkelijker zullen kunnen verplaatsen naar onze buurgemeenten en het havengebied. Ook de fietsinfrastructuur in onze dorpskernen en daarbuiten zal de volgende jaren mee moeten evolueren. De fiets verdient immers een prominente en veilige plek in ons straatbeeld!"

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Sandra Suykerbuyk Districtsschepen voor mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Liesbeth Sleymer Communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.