Skip to Content
De Grote Verbinding: voorontwerpen noordelijke Ringparken definitief goedgekeurd

De Grote Verbinding: voorontwerpen noordelijke Ringparken definitief goedgekeurd

Het college keurde de voorontwerpen voor de noordelijke Ringparken (Groenendaal, Noordkasteel, Lobroekdok en Het Schijn) goed. Dat na een brede consultatieronde die in november startte. Op basis van de adviezen werden een aantal bijkomende onderzoeksopdrachten geformuleerd voor de ontwerpteams. Verder wordt er waar mogelijk– naast de Oosterweelwerf - al naar een vervroegde uitvoering gewerkt, zoals voor een deel van Ringpark Groenendaal en een deel van Ringpark Het Schijn.

Na een intensief co-creatief proces met de omwonenden en burgerbewegingen werden eind vorig jaar de voorontwerpen van de vier noordelijke Ringparken voorlopig goedgekeurd. Afgelopen april werden ze tijdens de Ringdagen getoond aan het brede publiek. Meer dan 1100 bezoekers kregen er tekst en uitleg van de ontwerpteams en projectleiders.

De betrokken districten, Lantis, team intendant, leden van de projectwerkbanken, burgerbewegingen en partners binnen de Vlaamse overheid gingen de afgelopen maanden met de voorontwerpen aan de slag. Ze bekeken onder andere de technische afstemming tussen de parken en andere projecten in de buurt, en de fasering van de volgende stappen richting uitvoering. Uit de adviezen blijkt een onderschrijving van de uitgewerkte ontwerpen en een waardering voor de kwaliteit. Er is een goede balans gevonden tussen ruimte voor de Antwerpenaren, ruimte voor ecologie en ruimte voor mobiliteit.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Ik dank alle betrokkenen voor de constructieve samenwerking, die resulteert in breed gedragen voorontwerpen. En zo komen we stap voor stap dichter bij een leefbaarder en beter bereikbaar Antwerpen. Die combinatie van een betere, zachtere mobiliteit met een omgeving die onze stad verfraait, is een werk van lange adem, maar als we daar samen onze schouders onder blijven zetten, komen we er.”

Oorspronkelijk kader voorontwerpen bevestigd

Het oorspronkelijke kader dat in november werd goedgekeurd is nu voor alle noordelijke Ringparken bevestigd.

De uitvoering van de Ringparken is verbonden met de werken aan de Oosterweelverbinding. Er is een nauwe samenwerking met bouwheer Lantis om de onderbouw, de Oosterweelverbinding op rechteroever, af te stemmen op de bovenbouw, de Ringparken.

Op basis van de adviezen werden er bijkomende onderzoeksopdrachten geformuleerd voor de ontwerpteams:

  • voor Ringpark Groenendaal gaat het onder andere om de logistieke ontsluiting van de stadsserre;
  • voor Ringpark Noordkasteel gaat het o.a. om de fietsbrug over de Oosterweelsteenweg;
  • voor Ringpark Lobroekdok gaat het o.a. om de uitbreiding van het voorontwerp tot aan Asiadok;
  • voor Ringpark Het Schijn gaat het o.a. om het ontwerpend onderzoek naar de realisatie van een ambitieuze verbinding tussen de Ten Eekhovelei en Spoor Oost.

Versnelde definitieve aanleg

De uitvoering van het grootste deel van de Ringparken kan pas starten na de werf van de onderbouw van de Oosterweelverbinding. Er zijn echter delen van Ringparken die buiten die werfzone vallen, of die versneld zullen vrijgegeven worden door Lantis. Op die plekken is er de kans om al sneller een deel van het Ringpark definitief aan te leggen.

  • In Ringpark Groenendaal gaat het om een deel van de Merksemse Tuinen. Hier zou vanaf 2024 een kans zijn voor versnelde definitieve aanleg.
Story image

Toekomstbeeld Merksemse tuinen, Ringpark Groenendaal, op basis van het voorontwerp. Hierna wordt nog een definitief ontwerp uitgewerkt. (copyright: Ontwerpteam Ringpark Groenendaal: BUUR part of Sweco – Latz – Greisch – Studio Woodroffe Papa)

  • Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om de werfvrije zone in Ringpark Het Schijn versneld aan te leggen vanaf 2025. Dit vooruitgeschoven gedeelte omvat de aanleg van het natuureiland en het parkeiland achter de Lakborslei en Ten Eekhovelei.

Ook in deze fases zullen de Antwerpenaren nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

Meer informatie

Alle info over De Grote Verbinding en dus ook de Ringparken is te vinden op www.degroteverbinding.be, hier vindt u de rechtstreekse links naar Ringpark Noordkasteel; Ringpark Groenendaal; Ringpark Lobroekdoek en Ringpark Het Schijn.


In de mediagalerij  vindt u de toekomstbeelden van de noordelijke Ringparken. Die zijn uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.