Bijgewerkt voorontwerp Ringpark Lobroekdok goedgekeurd

Bijgewerkt voorontwerp Ringpark Lobroekdok goedgekeurd

Het college heeft het gewijzigde voorontwerp van het Ringpark Lobroekdok goedgekeurd. Daarin zijn nu de verlengde kap Dam en de nieuwe kap Kalverwei mee opgenomen, net als onder andere een betere aanloophelling voor de fietsbrug, en een extra verbinding tussen verschillende parkdelen.

Ringpark Lobroekdok vertrekt aan de noordkant van Schijnpoort en loopt door tot aan het Albertkanaal. Het park zal de Damwijk verbinden met de Kronenburgwijk (Deurne-Noord) en Merksem. De krachtlijnen van het Ringpark Lobroekdok als waterpark blijven overeind. De opengelegde rivier het Schijn, een zwemdok, een ecologische zone langs het Albertkanaal, een waterspeeltuin boven op de overkapping en een centraal bassin vormen een verbindend geheel.

Elk Ringpark is onlosmakelijk verbonden met de ‘onderbouw’ ervan: de Oosterweelverbinding. Ter hoogte van het Albertkanaal wordt in dat kader het viaduct van Merksem afgebroken en gaat de Ring ondergronds. Omdat Lantis nog aan de verdere ontwerpen van de Oosterweelverbinding bezig was, zijn er ook aan het voorontwerp Ringpark Lobroekdok nog een aantal verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke voorontwerp dat werd goedgekeurd in 2022.

Bovendien besliste het Antwerpse stadsbestuur in samenspraak met de Vlaamse overheid in maart 2023 om vijf extra overkappingen te voorzien op de Ring. Twee daarvan zullen zich in Ringpark Lobroekdok bevinden: kap Kalverwei en de verlenging van kap Dam.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "De Oosterweelwerken bewijzen hier nogmaals dat ze echt een vliegwiel zijn voor ontwikkelingen op het vlak van leefbaarheid. Op Linkeroever, in Zwijndrecht en in Burcht zijn de resultaten daarvan al tastbaar. Op de rechteroever zijn het de wijken ten noorden van het centrum die als eerste de vruchten zullen plukken. Rond en zelfs in het Lobroekdok zal de metamorfose totaal zijn."

Zes deelzones

Het bijgewerkte voorontwerp van het Ringpark Lobroekdok bestaat uit de volgende deelzones.

  • Groene Brug

De Groene Brug bevindt zich tegen de huidige spoorbruggen. Het wordt een brug voor mens en dier die Ringpark Lobroekdok verbindt met Ringpark Groenendaal. Bij de selectie van de leefbaarheidsprojecten in 2018 werd de Groene Brug geselecteerd als reserveproject. In 2023 werd budget voorzien voor de noodzakelijke aanpassingen aan de Oosterweelverbinding, zodat de realisatie van de Groene Brug in de toekomst niet wordt gehypothekeerd. Hoewel de brug buiten de originele contour van het Ringpark Lobroekdok valt, is ze alvast geïntegreerd in dit bijgewerkte voorontwerp.

Story image
  • Zone onder het spoor

Hoewel de zone onder het spoor ook buiten de originele contour van het Ringpark Lobroekdok valt, wil het bijgewerkte voorontwerp alvast input geven voor de heraanleg ervan na realisatie van de Oosterweelverbinding. In de Oosterweelverbinding was een opening van 150 meter voorzien in het dak van de tunnel, direct onder de spoorbruggen over het Albertkanaal. Die opening blijkt echter niet meer nodig te zijn. Door het wegvallen ervan kan een royale doorgang voor mens en dier de parkdelen aan weerszijden van de spoorbruggen op een hoogwaardige en kwalitatieve manier verbinden.

  • Aanloophelling fietsbrug IJzerlaan

In het voorontwerp van 2022 werd de aanloophelling van de fietsbrug IJzerlaan grondig hertekend en verplaatst naar de noordzijde van de brug. Het ontwerp is nu herwerkt, waarbij een groot deel van de bestaande aanloophelling behouden kan blijven en het comfort voor de fietser verbetert.

  • Wisselen locatie voetbalveld en waterspeeltuin

Door wijzigingen aan het ontwerp van de aanloophelling van de fietsbrug IJzerlaan wordt ook het parkprogramma anders georganiseerd. Zo wisselen het voetbalveld en de waterspeeltuin van locatie. Het voetbalveld en de fietsbrug bevinden zich aan de zijde van de sleuf. De helling van de fietsbrug IJzerlaan kan dienen als natuurlijke tribune voor het voetbal. De waterspeeltuin sluit dan direct aan op de open grasweide op park Kap Dam. De Denderstraat, een belangrijke fietsas, komt tussen de waterspeeltuin en het voetbalveld te liggen en scheidt het parkgedeelte en de waterspeeltuin niet meer. Zo worden conflicten tussen spelende kinderen en fietsers vermeden.

  • Verlengde kap Dam

Doordat een klein gedeelte van kap Dam parallel aan het IJzerlaankanaal 50 meter wordt verlengd kunnen de bermen en schermen continu doorlopen, behoudt het kanaal dezelfde breedte en diepte en kan erlangs een eco-passage worden ingericht.

Story image
  • Kap Kalverwei

Kap Kalverwei omvat een kap van 60 meter breed over de Ring, een brug over het opengelegde Schijn en een brug over het Lobroekdok in het verlengde van de Kalverwei, het toekomstige buurtpark aan de overzijde van de Slachthuislaan. Het ontwerp van de kap Kalverwei maakt een verbinding tussen de kade van het Lobroekdok en het Ringfietspad mogelijk.

Intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring Alexander D'Hooghe: “Dit parkdeel is een unieke grote open waterplek in de stad. Het wordt een grote open schakel in het meest dichtbebouwde deel van de stad. Hier komen ook enorme technische uitdagingen in de ondergrond bij kijken. Vandaar dat we erg blij zijn dat dit project zijn ambitie waarmaakt!”

Meer info

Op donderdag 12 september vindt een infomoment plaats over het Ringpark Lobroekdok. Buurtbewoners ontvangen daarvoor nog een uitnodiging in de bus.

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen, coördineert Ringpark Lobroekdok. Het ontwerpteam Ringpark Lobroekdok is StudioPaolaViganò + MAARCH + Sweco Belgium. Alle informatie over Ringpark Lobroekdok is te vinden op www.degroteverbinding.be, klik hier voor de rechtstreekse link.


In de mediagalerij staan de toekomstbeelden en een grondplan van het voorontwerp. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.