Beperkte hinder bij stedelijke dienstverlening door actiedag

Vandaag is er een nationale actiedag, waarvoor ACOD een stakingsaanzegging deed. De impact op de dienstverlening van stad Antwerpen is echter beperkt. Hieronder staat een overzicht. Dat komt ook op www.antwerpen.be.  

Stadsloketten

De vier regioloketten Antwerpen-Harmonie, Deurne, Merksem en Wilrijk en het administratief onthaal voor Oekraïense vluchtelingen in Den Bell zijn open op afspraak.

Het loket migratie en de stadsloketten Antwerpen-Linkeroever, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Ekeren en Hoboken zijn gesloten op maandag.

Antwerpenaren kunnen steeds gebruikmaken van het e-loket via www.antwerpen.be/e-loket.

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter is bereikbaar, maar bellers moeten rekening houden met langere wachttijden.

Het bezoekerscentrum en de Antwerp City Shop in Het Steen zijn normaal geopend, net als de Antwerp City Shop in het Centraal Station.

Huisvuilophaling en recyclageparken

De huisvuilophaling van vandaag is verstoord in delen van Deurne, Borgerhout exta muros en Antwerpen centrum (omgeving stadpark en Zurenborg). De stad vraagt aan inwoners om indien mogelijk hun afval terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen, kan er niet-selectief worden opgehaald.

De ophaling van sluikstort en het ledigen van papiermanden wordt vandaag minimaal uitgevoerd. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig en wordt er gefocust op de grote assen.

De afspraken voor de grofvuilophaling werden verplaatst. Er is vandaag geen graffitiverwijdering. De ondergrondse sorteerstraten worden wel geledigd.

Alle stedelijke recyclageparken zijn vandaag gesloten en het recyclagepunt werd geannuleerd.

Bibliotheken en cultuurcentra

Op maandag hebben de meeste bibliotheken en cultuurcentra hun wekelijkse sluitingsdag.
​Ook de leeszaal van het Letterenhuis is gesloten wegens vaste sluitingsdag.

Uitzonderingen:

  • Bibliotheek Couwelaar (Deurne) heeft haar vaste sluitingsdag, maar de activiteiten voor het Dakkan-festival gaan gewoon door.
  • De leeszaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is open.
  • Bib Permeke, Bib Arena, Bib Vrede, Bib De Vertellerij en Bib Brederode zijn open op de normale openingsuren.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

Op maandag hebben de meeste musea en erfgoedinstellingen hun wekelijkse sluitingsdag.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het DIVA museum zijn wel geopend.

Sportinfrastructuur

Bij de meeste stedelijke sporthallen is er géén hinder door de actiedag.
​Enkel sporthal ’t Venneke in Ekeren is gesloten. De clubs kunnen vanavond wel komen.

Bij sommige zwembaden is er wel hinder:

  • Zwembad Wezenberg is gesloten voor publiek en scholen. Clubs kunnen wel komen.
  • Zwembad De Schinde in Ekeren is gesloten voor publiek, scholen en clubs.
  • Zwembad Park van Merksem is gesloten voor publiek en scholen. Clubs kunnen vanavond wel komen.
  • Zwembad Ieperman in Wilrijk is gesloten voor publiek, scholen en clubs.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

1 locatie is open, 2 locaties zijn volledig gesloten en 10 locaties gedeeltelijk (enkele leefgroepen).
​De ouders werden allemaal vooraf op de hoogte gebracht.

AG Stedelijk Onderwijs

De centrale diensten, scholen, centra en academies zijn open en kunnen een normale werking garanderen.

Sociale centra en andere diensten voor sociale dienstverlening

Alle sociale centra en andere diensten voor sociale dienstverlening zijn open.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra en de centra voor jeugdzorg is de dienstverlening gegarandeerd. Ook voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten is er geen hinder. De dienstencentra zijn gewoon open.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.