Antwerpen pakt verdroging van de stad aan en zet in op maximaal hergebruik van water

Vrijdag 18 februari 2022

Stad Antwerpen zet in op circulair watergebruik. Dit betekent dat de stad maatregelen neemt om zoveel mogelijk water opnieuw te gebruiken, om zo kostbaar ‘water van de kraan’ of drinkwater te sparen. In dit kader liet de stad een studie opmaken over de uitbouw van een nieuw ‘circulair waternet’.

Het grondwater in Antwerpen staat op veel plaatsen erg laag en zal door de klimaatverandering nog verder dalen. Naast legere vijvers leidt de lage grondwaterstand ook tot minder gezond stadsgroen. Bovendien bestaat het risico dat brak (verzilt) Scheldewater in de ondergrond van de stad dringt en het zoete grondwater vervangt.

Studie van nieuw ‘circulair waternet’

Om deze verdroging tegen te gaan en drinkwater te sparen, heeft de stad door een gespecialiseerd studiebureau onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van de uitbouw van een nieuw ‘circulair waternet’.

Dit nieuw waternet zou een bijkomend, tweede watercircuit voor de stad Antwerpen gaan betekenen, naast het eerste leidingwatercircuit met drinkwater. Dit leidingennet zou gevoed worden met water dat vandaag door de waterzuiveringsinstallatie aan Schijnpoort in de dokken stroomt en vervolgens in het brak Scheldewater wordt geloosd. Op het tweede circuitwaternet zouden parken en vijvers, openbaar groen en fonteinen kunnen aangesloten worden. En op strategische plekken in de stad kan dit water afgenomen worden om bomen en plantsoenen te begieten bij droogte.

Schematische voorstelling onderzocht tracé
Schematische voorstelling onderzocht tracé

Dit nieuw waternet biedt heel wat voordelen. Niet alleen spaart de stad veel drinkwater uit, ook worden de groene zones voldoende gevoed met water, waardoor het stadsgroen beter en gezond kan groeien. Dat geeft dan weer voordelen in de bestrijding van stadsopwarming, biedt een gezondere leefomgeving door meer biodiversiteit, geeft een gezonder grondwaterpeil, enzoverder.

Stad Antwerpen zal dit project indienen in de projectoproep met betrekking tot hergebruik van water in het Blue Deal-programma van de Vlaamse regering.

In de studie van het stadswaternet is in eerste instantie de haalbaarheid onderzocht. Nu kan de stad verder werken aan het onderzoek naar een haalbare, eerste uitrol van dit nieuwe waternet, om belangrijke stappen te kunnen zetten in de richting van circulair watergebruik en een klimaatbewust Antwerpen.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Door in te zetten op gerecycleerd water, zorgen we voor extra watervoorzieningen voor parken, vijvers, openbaar groen en fonteinen in de stad. En in de ZOO zullen de nijlpaarden zich voortaan kunnen wentelen in het gezuiverde water van die stadswaterleiding. Daar hoeft dan geen drinkwater meer aan verspild te worden.”

De pers vindt het schema van het onderzocht tracé in de mediagalerij. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.