Antwerpen krijgt zilveren boslabel

Antwerpen krijgt zilveren boslabel

Woensdag 15 mei 2024

De stad Antwerpen plantte de afgelopen jaren meer dan 7,5 hectare nieuw bos. Hiervoor ontving Antwerpen deze week het zilveren boslabel. Met de boslabels moedigt de Vlaamse overheid lokale besturen aan om meer bossen te planten.   

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Met dit boslabel krijgt de stad erkenning voor de inspanningen die we afgelopen jaar hebben gedaan. In een stad is het niet evident om gronden te zoeken om te bebossen, maar we blijven inzetten om de leefomgeving van de Antwerpenaren aangenamer en groener te maken. Telkens komen er zo nieuwe plekken bij waar de Antwerpenaar een frisse neus kan ophalen en tot rust kan komen.”

Zilveren boslabel 

Er zijn drie soorten boslabels: brons, zilver en goud. Om een zilveren boslabel te verkrijgen moet er minstens 5 hectare nieuw bos op eigen grond geplant worden. In totaal werd er in Antwerpen al meer dan 7,5 hectare nieuw bos aangelegd. Bij de prijs van dit zilveren boslabel komt ook een gepersonaliseerde zitbank. Deze krijgt een plekje in het Bloemenveldbos in Wilrijk, om de nieuwe stukken natuur nog meer in de schijnwerpers te zetten.

Meer dan 7,5 hectare nieuw bos  

De voorbije jaren zorgde de stad voor bebossing van verschillende gebieden. Zo werden op het bloemenveld in Wilrijk 5.300 bomen en 750 struiken en kleine bomen geplant. Het nieuwe bos vormt een groene buffer tussen de autosnelweg en de sportaccommodatie van het topsportcentrum.

In Berendrecht werd met het Monnikenbos dan weer 30.000 m2 nieuw bos gecreëerd. In totaal staan hier zo'n 7.000 bomen en struiken, waaronder zomereik, gladde iep, boswilg, gewone vogelkers, gelderse roos, wilde lijsterbes, zachte berk, zwarte els en sporkehout. Nog in Berendrecht werd het voormalig recyclagepark vervangen door een klein bos van meer dan 300 bomen en struiken.

In Ekeren werden enkele weilanden in het Laar omgevormd tot een natuurlijk park. Daarnaast werd ook een nieuw bos met ruim 1.500 bomen en struiken gecreëerd. Tenslotte plantte de stad aan de Burchtse Weel op Linkeroever zo'n 650 bomen en struiken. Het gebied vormt zo ook een groene bufferzone voor De Leerexpert, een school voor buitengewoon onderwijs.

Stad blijft inzetten op vergroening 

De stad blijft inzetten op bebossing en vergroening van de publieke ruimte. Het aanplanten van nieuw bos verhoogt namelijk de biodiversiteit in de stad en versterkt het leefgebied voor heel wat vogels, insecten en kleine dieren. De bomen en bossen verhogen ook de luchtkwaliteit en halen CO2 en fijn stof uit de lucht. Bovendien zorgt het groen voor een natuurlijke airco en verkoeling in de zomer. Bij neerslag buffert het bos het regenwater. Bomen en groen zijn ook een natuurlijke geluidsdemper en zorgen zo mee voor een aangename en leefbare stad. 

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
David Cleiren Woordvoerder schepen Els van Doesburg

Copyright headerbeeld: © Frederik Beyens

Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.