Antwerpen dooft verlichting gebouwen en monumenten voor Nacht van de Duisternis

Net als de afgelopen jaren doven 39 gebouwen en kunstwerken in Antwerpen van zaterdagavond 8 tot zondagochtend 9 oktober hun klemtoonverlichting, voor de 27ste Nacht van de Duisternis. Stad Antwerpen vestigt zo mee de aandacht op lichthinder.

​In 2022 nemen opnieuw een hele reeks historische gevels in het centrum deel aan de actie. De gevelverlichting van de gevels op de Grote Markt, Kaasrui, Oude Koornmarkt en Suikerrui wordt gedoofd. De 39 locaties:

 • Antwerpen-Centrum (13): Museum Plantin-Moretus, Het Steen, historische gevel in de Braderijstraat, Vleeshuis, stadhuis, Onze-Lieve-Vrouwehuis in de Keizerstraat, Maagdenhuis, Rubenshuis, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, historische gevels in de Steenhouwersvest, standbeeld Jacob Jordaens, Hendrik Conscienceplein, Sint-Carolus Borromeuskerk
 • Antwerpen-Kiel (3): politiemonument in de Volhardingstraat, Cromwelltank in de Jan Van Rijswijcklaan, Kristus-Koningkerk in de Jan De Voslei
 • Antwerpen-Zuid (1): Den Bell
 • Berchem (5): districtshuis, standbeeld Panic Zone, standbeeld Kameroenantilope, standbeeld Leeuwin met welp, standbeeld in Brilschanspark
 • Berendrecht (1): standbeeld voor OCMW-gebouw
 • Borgerhout (3): districtshuis, Sint-Jan-Evangelistkerk (‘Peperbus’), sfeerverlichting Moorkensplein
 • Deurne (3): districtshuis, Sint-Rochuskerk, sporthal Arenaplein
 • Ekeren (5): standbeeld Den Bierpruver, Hof De Bist, Sint-Lambertuskerk, Lancastermonument, Canadezenplein
 • Hoboken (2): Kasteel Broydenborg, jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof
 • Merksem (1): Sint-Bartholomeuskerk
 • Wilrijk (2): Sint-Bavokerk, standbeeld De Kaeck

Antwerpen zet met deze actie jaarlijks mee de problematiek van lichtvervuiling in de kijker.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "Om evidente redenen besteden we veel aandacht aan lucht-, water- en bodemkwaliteit. Maar lichtpollutie is een onderbelicht probleem. Ecologische schade, verstoring van het biologische dag- en nachtritme kunnen het gevolg zijn. Bovendien worden astronomische waarnemingen bemoeilijkt. En dus is het goed dat we de verlichting even uitzetten. In het donker… zie je méér.”

Maar de stad zet ook al heel wat jaren in op energiebesparing bij haar openbare verlichting.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "De Nacht van de Duisternis kan op geen beter moment komen. Ook dit jaar doven we weer op heel wat plekken het licht. In het kader van de energiecrisis wil ik toch meegeven dat we door ons Lichtplan, waarbij we een enorme inhaalbeweging doen wat betreft verledding, en we verlichting slim kunnen sturen, een enorme energiebesparing kunnen doorvoeren. We hopen dit plan versneld te kunnen uitvoeren waardoor we effectief ook in geld kunnen besparen."

Organisatie van Bond Beter Leefmilieu

De Nacht van de Duisternis is een organisatie van de Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met vzw Preventie Lichthinder, de werkgroep lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde, en steden en gemeenten.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.