Antwerp Health Harbour versterkt innovatie in Antwerpse gezondheidssector

In juni 2024 ondertekenden stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Ziekenhuisnetwerk Helix, Universiteit Antwerpen en Eerstelijnszones Antwerpen de samenwerkingsovereenkomst voor Antwerp Health Harbour. Dit uniek en onderscheidend ecosysteem wil innovatie in de gezondheidssector stimuleren.

Naast digitale en circulaire innovatie is ook digitale gezondheidszorg een belangrijke innovatiecluster in Antwerpen. In de stad zijn er tal van sterke partners die zich op dit thema richten, zoals een uitgebreid ziekenhuisnetwerk, Universiteit Antwerpen (inclusief Vaccinopolis) en een groot netwerk van start-ups. Met Antwerp Health Harbour gaan vijf partners - stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Universiteit Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Helix en Eerstelijnszones Antwerpen - dit bijzondere ecosysteem verder uitbouwen.

Gezamenlijk dataplatform

De partners van Antwerp Health Harbour willen de innovatiecluster gezondheid in Antwerpen verder versterken door een gezamenlijk dataplatform te ontwikkelen. Dit platform zal zowel sociaal-economische als medische data bevatten, waarmee innovatieve gezondheidsprojecten kunnen worden uitgewerkt. Een andere prioriteit is het omzetten van big data in waardevolle inzichten of toepassingen voor preventieve gezondheidszorg. Een eerste concrete casus richt zich op voeding bij kinderen. 

Unieke samenwerking

Dit is de eerste keer dat krachten op deze schaal worden gebundeld in deze sector. Daarom mag gerust gesproken worden van een unieke en onderscheidende samenwerking die een positieve impact zal hebben op innovatie en gezondheid in de Antwerpse regio en daarbuiten. Het platform biedt maatschappelijke meerwaarde voor zorginstellingen, overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers, zowel nu als in de toekomst. 

Samenwerkingsovereenkomst

In september 2023 werd reeds de intentieverklaring van Antwerp Health Harbour ondertekend. In juni 2024 ondertekenden stad Antwerpen, Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom, Ziekenhuisnetwerk Helix, Universiteit Antwerpen en Eerstelijnszones Antwerpen de samenwerkingsovereenkomst voor Antwerp Health Harbour.

Erica Caluwaerts, schepen voor economie, innovatie en digitalisering: “Digitale gezondheidszorg is een belangrijke innovatiecluster in Antwerpen. Antwerp Health Harbour is een samenwerking met een eensgezinde blik op de toekomst die zelfs op Europees niveau van een indrukwekkende grootorde is. De Antwerpse burger zal hier in de toekomst de vruchten van plukken.”
Els van Doesburg, schepen voor gezondheid en voorzitter van ZAS: “Het allerbeste staaltje van samenwerking is het gloednieuw gefuseerde Ziekenhuis aan de Stroom. Maar daar eindigt het voor Antwerpen niet: we willen samenwerken met andere organisaties om gezondheidsproblemen te voorkomen. Preventie wordt het sleutelwoord, en daar gaan we pionierswerk in verrichten met Antwerp Health Harbour.”
Willeke Dijkhoffz, gedelegeerd bestuurder Netwerk Ziekenhuis aan de Stroom: "Gezonde voeding en groei bij jongeren is voor ZAS een belangrijk thema om met zorgprofessionals, jongeren en ouders samen te werken aan preventie van gezondheidsproblemen. Data en technologie zijn hierbij belangrijke hefbomen om kennis uit te wisselen met respect voor privacy. Antwerp Health Harbour is een knap voorbeeld van organisatorische zorginnovatie.”
Steven Van Passel, vicerector innovatie en duurzaamheid Universiteit Antwerpen: “Samen met de partners binnen Antwerp Health Harbour creëren we een uniek platform van waaruit we gezamenlijk aan innovatieve gezondheidsprojecten kunnen werken. Naast onze onderzoekers uit de medische, farmaceutische en biomedische wetenschappen zullen ook onderzoekers uit andere faculteiten betrokken worden in dit innovatieve ecosysteem.”
Geert Smits, voorzitter Ziekenhuisnetwerk Helix: “Dit is een uniek project waarbij belangrijke actoren in het Antwerps zorglandschap samenwerken om de gezondheidszorg te verbeteren. Door het gebruik van diverse data zullen we preventieve gezondheidsmaatregelen kunnen nemen voor onze kinderen. Het project is een belangrijke eerste stap naar het ontsluiten van de gezondheidszorggegevens voor research en betere individuele gezondheidszorg.”
Geert van de Voorde, Eerstelijnszones Antwerpen: "Met Antwerp Health Harbour krijgen we een beter inzicht in de behoeften van onze burgers om hen zo beter te kunnen ondersteunen naar een gezonder leven. Door de samenwerking over de vier Antwerpse eerstelijnszones krijgen we een uniek beeld binnen de stad van de preventieprogramma's en interventies die moeten opgezet worden om gezondheidsproblemen en sociale problemen te voorkomen."

Alle informatie over ondernemen en investeren in de stad Antwerpen is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be en www.businessinantwerp.eu.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
David Cleiren Woordvoerder schepen Els van Doesburg

 

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.