Verfijning parkeerreglement

Vanaf 1 januari 2024 zal stad Antwerpen opnieuw enkele aanpassingen doorvoeren aan haar parkeerreglement. De stad zal de lijst met beroepscategorieën uitbreiden, en bijkomende vergunningsperiodes invoeren voor de parkeervergunningen voor ondernemingen. Verder zal ze een parkeervergunning voor openbare diensten introduceren in de nieuwe parkeerzone historisch centrum. Tot slot zal de stad vanaf 1 februari 2024 Shop&Go-parkeerplaatsen voorzien in de Lange Gasthuisstraat, Minderbroedersrui, Oudevaartplaats en Paardenmarkt.  

Afstemmen NACE-codes

De lijst van codes voor economische activiteiten (NACE-codes) die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen wordt verfijnd met onderstaande beroepscategorieën. Vanaf maandag 1 januari 2024 kunnen ook ondernemingen met een dergelijke NACEBEL-code een vergunning aankopen (tot 31 december 2023 blijft de voorgaande regeling van kracht). 

 • Code 60.1xx: Uitzenden van radioprogramma's; 
 • Code 60.2xx: Uitzenden van televisieprogramma's; 
 • Code 77.320: Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw (herstelling van deze machines ter plaatse). 

De nieuwe, volledige lijst met beroepscategorieën die een vergunning kunnen aankopen en alle info staat op www.antwerpen.be/parkeren, klik hier voor de rechtstreekse link.  

Parkeervergunning voor ondernemers 

Daarnaast worden er bijkomende vergunningsperiodes ingevoerd, om het gebruik van de parkeervergunning voor ondernemingen te stimuleren en te vereenvoudigen. Vanaf 1 januari zullen ondernemingen vier opties hebben:  

 • Er worden twee nieuwe vergunningen toegevoegd: 
  • Een weekvergunning van zeven opeenvolgende kalenderdagen die 150 euro kost;  
  • Een maandvergunning die 500 euro kost. 

De reeds bestaande dagvergunning (35 euro) en driemaandenvergunning (1350 euro) blijven bestaan en behouden hun huidige prijs. 

Deze tarieven zijn van toepassing op alle parkeertariefzones op het grondgebied van de stad Antwerpen, inclusief de zone voor bewoners en vergunningenhouders in het historisch centrum. 

Parkeervergunning voor openbare dienstverlening 

Een bijkomende verfijning is dat de stad een parkeervergunning voor openbare dienstverlening in de zone voor bewoners en vergunningenhouders introduceert. 

Aanvragers moeten behoren tot één van de drie categorieën die zijn gedefinieerd in artikel 1, waarbij hun voertuig ingezet wordt op het grondgebied én ten dienste van de stad Antwerpen, met inbegrip van alle districten:

 •  Categorie 1: voertuigen van organisaties belast met exploitatie van sociale woningen en belast met sociale dienstverlening gelinkt aan het onderhoud van het publiek domein
 •  Categorie 2: voertuigen van instellingen van publiek recht voor nutswerken op het openbaar domein; 
 • Categorie 3: voertuigen voor stedelijke dienstverlening en voertuigen die blijkens hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken speciaal zijn uitgerust voor toezicht, controle, onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang. En voertuigen die, door of in opdracht van, de lokale politiediensten of de lokale brandweer gebruikt worden. 

Met deze vergunning mag men parkeren in de parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders, inclusief de Shop&Go-plaatsen. Hiervoor zal een apart reglement worden voorzien. De vergunning kost 75 euro per maand.

Shop&Go-parkeerplaatsen in het historisch centrum 

Vanaf 1 februari 2024 worden enkele Shop&Go-parkeerplaatsen voorzien in de Lange Gasthuisstraat, Minderbroedersrui, Oudevaartplaats en Paardenmarkt. Deze winkelstraten liggen in de zone voor bewoners en vergunningenhouders.

Met het oog op korte boodschappen mogen op de Shop&Go-plaatsen vanaf dan wél bezoekers parkeren, maximum voor 30 minuten tegen 3,80 euro, van maandag tot en met zaterdag en van 9 uur tot 18 uur. Ook bewoners mogen hier maximaal voor 30 minuten parkeren tegen betaling van hetzelfde tarief. Betalen kan via app of sms. 

In de Nationalestraat geldt al sinds 1 augustus 2023 een Shop&Go regeling, op alle parkeerplaatsen.  

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Deze verfijning is het gevolg van constante monitoring en overleg. De stad blijft bereikbaar voor wie er moet zijn, tegelijk werken we aan een meer aantrekkelijke omgeving voor zowel bewoners als bezoekers."

De powerpoint zoals getoond op het persmoment kan je hieronder downloaden. Opgelet, dit is uitsluitend bedoeld voor persdoeleinden.

Locaties Shop&go Locaties Shop&go.pdf - 685 KB
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.