Aanpassingen parkeerreglement stad Antwerpen

Sinds begin augustus geldt in het historisch centrum van Antwerpen een parkeerzone waarbij enkel bewoners en vergunninghouders nog op straat kunnen parkeren. Daarmee werkt de stad aan een voetgangersvriendelijk historisch centrum. Vanaf 1 oktober zal de stad de beroepscategorieën die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen, uitbreiden. Ook zal ze de tarieven en de zonering van die vergunning aanpassen. Verder komt er een verduidelijking van welke voertuigen wel of niet geregistreerd kunnen worden voor vervoer van personen met een handicap. Tot slot wordt vanaf 1 december een deel van de bestaande lichtgroene zone uitgebreid, om de parkeeroverdruk op de aangrenzende zone te verminderen. De aanpassingen parkeren in het historische centrum worden nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, en de wijziging van de lichtgroene zone nog aan het Antwerpse districtscollege en de districtsraad.

De lijst van codes voor economische activiteiten (NACE-codes) die een parkeervergunning voor ondernemingen kunnen aanvragen wordt uitgebreid met onderstaande beroepscategorieën. Dus vanaf maandag 11 september kunnen ook ondernemingen met een dergelijke NACEBEL-code een vergunning aankopen, die ten vroegste vanaf 1 oktober geldig is (tot 1 oktober blijft de voorgaande regeling van kracht).

 • Code 11.xxx: Vervaardiging van dranken, met inbegrip van onderhoud van tapinstallaties;
 • Code 25.110: Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
 • Code 25.72 en 25.99: Vervaardiging van hang- en sluitwerk. Vervaardiging van andere producten van metaal;
 • Code 33.130: Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
 • Code 39.000: Sanering en ander afvalbeheer, met inbegrip van asbestverwijdering;
 • Code 41.200: Burgerlijke en utiliteitsbouw;
 • Code 46.742: Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
 • Code 71.122: Landmeters;
 • Code 71.209: Overige technische testen en toetsen, met inbegrip van ijkmeesters;
 • Code 77.296 en 81.300: Landschapsverzorging, verhuur en lease van bloemen en planten;
 • Code 80.xxx: Beveiligings- en opsporingsdiensten;
 • Code 81.290: Andere reinigingsactiviteiten, met inbegrip van ongediertebestrijding;
 • Code 84.200: Openbaar bestuur en algemene overheidsdiensten;
 • Code 90.0xx: Creatieve activiteiten, kunst en amusement.

De vernieuwde, volledige lijst met beroepscategorieën die een vergunning kunnen aankopen en alle info staat ook op www.antwerpen.be/parkeren, klik hier voor de rechtstreekse link.

Daarnaast worden de tarieven en zonering aangepast om het gebruik van de parkeervergunning voor ondernemingen te stimuleren en te vereenvoudigen:

 • Vergunningen die worden aangekocht vanaf 1 oktober zullen dalen in prijs. Een dagvergunning zal nog 35 euro kosten (i.p.v. 44 euro nu), een driemaandenvergunning 1350 euro (i.p.v. 1966 nu voor de duurste). De stad onderzoekt momenteel of ze ook andere formules zoals week- en maandvergunningen kan invoeren.
 • Alle ondernemersvergunningen zijn vanaf 1 oktober geldig in álle parkeertariefzones op het grondgebied van de stad Antwerpen (inclusief de nieuwe parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders).
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: ”We hebben sinds 1 augustus gemonitord, gesensibiliseerd en veel overleg gepleegd, zowel met ondernemers als met burgers. Daar hebben we veel uit geleerd. Wat we nu doen is aanpassen, zonder aan de kern van de nieuwe parkeerregeling te raken. Enkel bewoners en vergunninghouders kunnen op straat parkeren, bezoekers zien we liefst in publieke parkings. Daarmee maken we de binnenstad aantrekkelijk als voetgangersgebied. Tegelijk houden we Antwerpen bereikbaar voor wie er echt moet zijn met een voertuig, ook ondernemers.”

Registratie voertuigtypes voor personen met een handicap

Personen met een handicap moeten sinds 1 augustus hun nummerplaat registreren om gratis te kunnen parkeren op de niet-voorbehouden plaatsen. Vanaf 1 oktober wordt bijkomend verduidelijkt welke voertuigtypes niet geregistreerd kunnen worden:

 • Motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit (bv. taxivoertuigen) komen niet in aanmerking. Deze voertuigen kunnen voor het uitoefenen van hun beroepsactiviteit wel nog steeds laden en lossen (bv. passagiers laten in- en uitstappen bij taxivoertuigen), of gebruikmaken van de voor hen ingerichte voorbehouden plaatsen op het openbaar domein.
 • Ook motorvoertuigen met een commerciële nummerplaat (proefritten-, handelaars- of beroepsplaat) komen omwille van de aard en het gebruik van dergelijke nummerplaten niet in aanmerking voor registratie.

Uitbreiding lichtgroene zone in Harmonie- en Brederodewijk

De parkeerzone die grenst aan de zone historisch centrum heeft een parkeerduurbeperking van 3 uur. In de Harmonie- en Brederodewijk is die lichtgroene zone echter erg smal. Om te voorkomen dat bezoekers van het centrum uitwijken naar de donkergroene zone (max. 10 uur parkeren), wordt de lichtgroene zone in deze wijken vanaf 1 december uitgebreid. De huidige grens aan de Paleisstraat en Justitiestraat schuift op naar Ballaarstraat/Isabella Brandstraat/Jozef De Bomstraat/Gounodstraat. Hiermee wordt de wandelafstand tussen het centrum en de donkergroene zone aanzienlijk verhoogd, wat de overdruk in de wijken rond het historische stadscentrum moet beperken.

Story image

De wijzigingen aan de parkeervergunning voor ondernemingen en de invoering van een registratiebeperking van voertuigen voor personen met een handicap moeten nog worden goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 september. De uitbreiding van de lichtgroene zone moet nog worden goedgekeurd op het Antwerpse districtscollege van 11 september en vervolgens op de districtsraad van 16 oktober.


Het kaartje uit dit persbericht staat op de mediagalerij. Het is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.