8 Antwerpse start-ups ontvangen stedelijke steun voor innovatief project

27/03/2023

Stad Antwerpen lanceerde in november 2022 een oproep gericht aan kmo's met een innovatief project in de gezondheidszorg of projecten die de economie circulair of digitaal stimuleren. In totaal dienden 70 ondernemers een dossier in, een jury selecteerde vervolgens 8 heel diverse inzendingen. Zo zijn er onder meer projecten om vervuild afvalwater te zuiveren, CO² om te zetten in chemische bouwstenen, mobiele laadpalen aan te bieden, de ontwikkeling van een circulair bouwpakket, en meer. De geselecteerde projecten ontvangen in totaal 700.000 euro financiële steun aan investerings- en exploitatiebudget. De stad wil zo Antwerpse bedrijven met innovatieve ideeën ondersteunen en stimuleren.

Van 18 november 2022 tot en met 30 januari 2023 konden Antwerpse kmo's weer reageren op een oproep van stad Antwerpen, gericht op innovatieve projecten in de gezondheidszorg of projecten die de economie circulair of digitaal stimuleren. Bedrijven konden innovatieve projecten indienen die zorgen voor eigen groei en internationalisering en tegelijk ook Antwerpen in de kijker zetten als ondernemersvriendelijke stad.

​Deze oproep richtte zich in het bijzonder tot kmo’s die financiële steun zochten voor de investerings- en exploitatiekosten van hun project. De projecten moeten binnen een termijn van 9 maanden gerealiseerd worden en een geselecteerd project kan tot maximum 100.000 euro financiële ondersteuning krijgen.

Uit 70 inzendingen koos de jury op basis van een pitch- en vragenronde 8 innovatieve ideeën die in totaal 700.000 euro financiële ondersteuning krijgen van de stad.

Schepen voor economie en innovatie Erica Caluwaerts: “Onze oproepen naar ondernemers zijn, net zoals de vorige jaren, een groot succes. Dit toont aan dat het innovatief ondernemerschap in Antwerpen bloeit. Daarmee bestendigen we onze internationale bekroning als ondernemersvriendelijke stad. Het is de ambitie om hierop verder te werken en om onze economische structuur de volgende jaren te versterken.”

Geselecteerde projecten

 • Aquature Technologies | Zuivering van vervuild afvalwater
  ​Aquature technologies is een internationale start-up gevestigd in BlueChem. Ze ontwikkelen een baanbrekende technologie om sterk vervuild afvalwater te zuiveren. Hun technologie zet het organische afval uit afvalwater om naar groene chemicaliën en waterstof. Deze innovatie wordt als modulaire afvalwaterbehandeling, of oplossing, aangeboden en op locatie ingezet als stand-alone toepassing of aangesloten op de afwatering. Met de financiële steun van de stad zullen ze een pilootproject opzetten bij een brouwerij om hun technologie op kleine schaal te testen.
  ​Contact: Steffen Georg | steffen@aquature.co.uk | +32 491 285 916 | www.aquature.co.uk
 • Oxylum | Omzetting CO² in chemische bouwstenen
  ​Oxylum is een spin-off van Universiteit Antwerpen die gevestigd is in BlueApp. Oxylum werkt aan een technologie waarbij CO² met behulp van hernieuwbare energie omgezet wordt in chemische bouwstenen, zoals mierenzuur of ethyleen. Deze groene moleculen kunnen op hun beurt gebruikt worden binnen de brede chemische industrie en in consumentengoederen waardoor er netto geen CO²-uitstoot meer plaatsvindt. Met de steun van de stad zal Oxylum een eerste demo-reactor kunnen opzetten en kan hun product getest worden bij potentiële klanten.
  ​Contact: Bert De Mot | bert.demot@oxylum.com | +32 487 78 05 83 | www.oxylum.com
 • Uze | Ontwikkeling mobiele snel-laad service
  ​Uze is een Antwerpse start-up die een mobiele snel-laad service heeft ontwikkeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Door de laadpaal tot aan de wagen te brengen wordt elke parkeerplek een potentiële laadplek. Uze is een deel van de oplossing voor het laadvraagstuk in steden. Sinds vorig jaar is Uze operationeel op de markt van de deelwagens. Met deze financiële ondersteuning wil Uze een applicatie ontwikkelen om zijn diensten ook uit te breiden naar burgers. Dit zal de internationale groei van hun onderneming aanzienlijk kunnen versnellen vanuit hun Antwerpse thuismarkt.
  ​Contact: David Coertjens | david@uze.energy | +32 472 49 19 64 | https://uze.energy
 • Bao Living | Ontwikkeling circulair bouwpakket
  ​Bao Living is een Antwerpse start-up actief in modulair en circulair bouwen. Ze ontwikkelden SAM, een slimme aanpasbare module die betaalbaar en duurzaam is. Het is een circulair bouwpakket voor inbouw van meubilair, inclusief nutsvoorzieningen. Zowel ventilatie, verwarming, sanitair en elektriciteit zijn voorzien. Dit complete bouwpakket kan makkelijk geplaatst en gerecupereerd worden. Met de ondersteuning van de stad kunnen ze het badkamergedeelte van dit systeem 100% circulair maken en hun verkopen opschalen.  Ze zetten Antwerpen mee op de kaart op vlak van duurzaam bouwen.
  ​Contact: Benjamin Eysermans | benjamin@baoliving.com | +32 494 24 95 53 | https://en.baoliving.com/
 • Marple | Ontwikkeling web-based data-analyse platform
  ​Marple, een Antwerpse tech start-up uit The Beacon, heeft een web-based data-analyse platform gelanceerd dat ingenieurs helpt bij de ontwikkeling van complexe producten en systemen. Het platform maakt gebruik van big data algoritmes om test- en meetdata zeer snel te verwerken en te analyseren. Met de financiële steun van de stad zullen ze hun software uitbreiden met een toepassing die analyses op grote datasets nog sneller en performanter kan laten lopen, door een nog snellere visualisatie van de data in een webomgeving. Zo kunnen ze zich nog sterker positioneren op de markt van software voor R&D ingenieurs en data-wetenschappers.
  ​Contact: Matthias Baert | matthias@marpledata.com | +32 479 83 68 71 | https://www.marpledata.com/
 • ImmuneWatch | Ontwikkeling nieuw platform DESIGN
  ImmuneWatch is een spin-off van Universiteit Antwerpen en Universitair Ziekenhuis Antwerpen, gevestigd in Dunden. Ze ontwikkelen innovatieve AI-toepassingen in het domein van vaccinologie en infectieziekten. De steun van stad Antwerpen willen ze inzetten om een nieuw platform DESIGN te ontwikkelen dat in een vroegere fase , vooraf aan de klinische studies, voorspellingen kan doen over de beste samenstelling van nieuwe vaccins. Daarnaast willen ze hun bestaande platform DETECT, waarmee onderzoekers unieke inzichten kunnen verwerven in de respons tegen een vaccin, commercialiseren. Beide service platforms zijn complementair en zorgen ervoor dat de ontwikkeling van vaccins sneller en kostenefficiënter kan gebeuren. Zo versterken ze Antwerpen mee op vlak van vaccinologie.
  Contact: Sander Wuyts | sander@immunewatch.com | +32 496 07 29 71 | www.immunewatch.com
 • Salvus Health | Ontwikkeling software voor apothekers
  ​Salvus Health is een Antwerpse start-up gevestigd in Dunden. Hun software ondersteunt apothekers om farmaceutische en preventieve diensten op een proactieve, persoonlijke en efficiënte manier aan te bieden aan hun klanten. Met deze ondersteuning kunnen ze, in samenwerking met KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen), een nieuw traject opzetten: Het Medicatie Beoordelingsgesprek. Via dat traject kunnen apothekers chronische patiënten begeleiden om hun medicatie te optimaliseren.
  ​Contact: Philip Van den Bergh | philip@salvus-health.com | +32 479 23 80 26 | www.salvus-health.com
 • Sfinyo | Ontwikkeling wondreiniger
  ​Sfinyo is een start-up die werkt op productinnovatie in het domein wondzorg. De financiële ondersteuning die deze start-up krijgt, zal bijdragen tot de ontwikkeling en productie van een prototype om wonden beter te reinigen. Deze wondreiniger is een medisch apparaat dat in de thuiszorg, woonzorgcentra en in ziekenhuizen kan ingezet worden. Het helpt zorgverleners om wonden snel en beter te reinigen, waardoor een snellere genezing mogelijk wordt en de patiënt minder ongemak en pijn ervaart. Door de spoedige genezing worden materiaal- en personeelskosten sterk gereduceerd.
  ​Contact: Kristof Balliu | Kristof.balliu@telenet.be | +32 465003783 | www.sfinyo.be
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.